Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy Lợi lần thứ X

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ là đã xây dựng được kế hoạch đào tạo cán bộ, mạnh dạn đề xuất và cử cán bộ chuyên môn, chính trị đi học các Trường trong và ngoài nước, đồng thời việc bồi dưỡng tại chức về chính trị, chuyên môn mạnh dạn hơn trước.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ X

 

                        - Ngày đại hội:                           1, 2/6/1973

                        - Đại biểu dự:                            104 đại biểu

Đ/c Hà Kế Tấn - Bí thư Đảng đoàn, Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi về dự Đại hội

                        - Tổng số đảng viên:                   501 đ/c

                        - Liên chi Đảng khoa:                 4

                        - Số chi bộ:                               41 (có 24 chi bộ sinh viên)

                        - Số lượng cấp uỷ:                     14 đ/c

                        - Ban Thường vụ:                       3 đ/c

                        - Cấp công nhận:                       Thành uỷ Hà Nội

Ngày 6/6/1973, Đảng uỷ Trường họp phiên thứ nhất để bầu Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên kiểm tra, phân công công tác các Đảng uỷ viên và thành lập các Ban của Đảng uỷ. Đ/c Hà Kế Tấn - Bí thư Đảng đoàn, Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi về dự.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1. Trần Bân

2. Nguyễn Đình Thâu

3. Lê Thanh Tùng

4. Phạm Bồng

5. Nguyễn Văn Thành

6. Nguyễn Đức Khoan

7. Phạm Chơn

8. Huỳnh Thanh Hãng

9. Trần Huy Thuyết

10. Nguyễn Văn Cung

11. Quách Thị Hoàng Anh

12. Nguyễn Cầm

13. Nguyễn Thị Lan Phương

14. Nguyễn Đức Đệ

Bí thư

Phó Bí thư

UV Thường vụ

Uỷ viên

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

CÁC BAN CỦA ĐẢNG UỶ

1. Ban Tổ chức

Trần Bân

            Nguyễn Đức Đệ

 

Trưởng ban

Phó ban

            và các Uỷ viên phụ trách tổ chức các Liên chi Đảng

2. Ban Tuyên huấn

Lê Thanh Tùng

 

Trưởng ban

và các uỷ viên Tuyên huấn ở các Liên chi Đảng, Công đoàn và Đoàn TN

3. Uỷ viên kiểm tra

 Huỳnh Thanh Hãng

 

 

            Tổ kiểm tra

Huỳnh Thanh Hãng

Trần Thế Kỷ

Đinh Văn Úc

Nguyễn Đình Cửu

Nguyễn Khảm

Trần Phương Thành

 

Tổ trưởng

Uỷ viên

            -

            -

            -

            -

Văn phòng Đảng uỷ

            Hoàng Xuân Ánh

            Lê Minh Hoài

Cán bộ VPĐU

            -

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ X

Ngày 23/6/1973 Thường vụ Đảng uỷ họp bàn Kế hoạch triển khai học tập Chỉ thị 192 của Ban Bí thư về việc đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thường vụ Đảng uỷ quyết nghị chọn Chi bộ Tài vụ và Chi bộ 1aK1 làm điểm sau đó triển khai trong toàn Đảng bộ.

            Tháng 8/1973, Đảng bộ tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên lớp Hồ Chí Minh. Qua phân loại số đảng viên phấn đấu tốt phát huy được tác dụng chiếm tỷ lệ gần 80%, đã kết nạp được 13 đảng viên mới ([1]).

            Tháng 1/1974 Đ/c Trần Bân - Bí thư Đảng uỷ Trường được Bộ cử đi công tác khác. Cuộc họp Đảng uỷ Trường ngày 18/1/1974 đã cử đ/c Nguyễn Đình Thâu - Phó Bí thư Đảng uỷ điều hành công tác Đảng thay đ/c Trần Bân.

            Ngày 15/6/1974 Đảng uỷ họp thảo luận triển khai Nghị quyết 228 của Bộ Chính trị v/v đấu tranh chống lấy cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Đảng uỷ quyết nghị thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 228 của Bộ Chính trị gồm 7 đ/c.

            Tháng 7/1974 Đảng bộ tổng kết thực hiện Chỉ thị 192 của Ban Bí thư. Kết quả xử trí: đưa ra khỏi Đảng:1, khai trừ: 3, lưu Đảng:1, cảnh cáo: 1, kiểm điểm trong chi bộ: 2. Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 192 của Ban Bí thư, Đảng bộ được rèn luyện và trưởng thành một bước trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

            Nét nổi bật trong nhiệm kỳ là đã xây dựng được kế hoạch đào tạo cán bộ, mạnh dạn đề xuất và cử cán bộ chuyên môn, chính trị đi học các Trường trong và ngoài nước, đồng thời việc bồi dưỡng tại chức về chính trị, chuyên môn mạnh dạn hơn trước ([2]). Đã cử 3 đ/c đi học Trường Nguyễn Ái Quốc, 4 đ/c đi học Trường Tuyên huấn Trung ương. Đến 9/1974 đã cử 44 cán bộ đi nghiên cứu học tập ở nước ngoài, Trường hiện có 17 Phó Tiến sĩ. Đã mở thêm 2 điểm đào tạo tại chức ở Khu 4 cũ và ở Khu tự trị Việt Bắc. Bộ máy tổ chức của Trường được củng cố từng bước; chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác và các lớp học được xác định rõ ràng hơn. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, đã cố gắng tu sửa khu học tập, phòng thí nghiệm và thư viện; việc tu sửa nhà số 9 đã căn bản hoàn thành... Phong trào trồng rau và chăn nuôi lợn tập thể phát triển tốt, đàn lợn giữ vững với mức 60 con, đảm bảo cung cấp thực phẩm trong lúc khó khăn khan hiếm (3).

 

1) Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 1974.

(2), (3) Báo cáo của Ban Chấp hành trước Đại hội Đảng bộ Trường tháng 10/1974


(Nguồn VP Đảng ủy)