Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi lần thứ XXV

Lần đầu tiên trong Đại hội Đảng bộ đã chọn chủ đề làm định hướng chung cho các mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ. Chủ đề của Đại hội lần thứ XXV là: Tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, năng động và tiếp tục đổi mới thực hiện thắng lợi giai đoạn chuyển đổi chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ lợi.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXV

 

                        - Ngày đại hội:               15, 16/12/2006

                        - Đại biểu dự Đại hội:     09 đại biểu chính thức

Đ/c Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội; Đ/c Nguyễn Ngọc Thuật - UVTV BCS Đảng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đ/c Vũ Hồng Khanh - UVTV Thành uỷ Hà Nội đến dự Đại hội.

                        - Tổng số đảng viên:       410 đ/c

                        - Đảng bộ bộ phận:         5

                        - Số chi bộ:                   37

                        - Số lượng cấp uỷ:         15 đ/c

                        - Ban Thường vụ:           5 đ/c

                        - Cấp công nhận:           Thành uỷ Hà Nội

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

 

1. Phạm Ngọc Quý

2. Dương Thanh Lượng

3. Đào Xuân Học

4. Hồ Sỹ Dự

5. Trần Vũ Hợp

6. Lê Đình Thành

7. Vũ Thanh Te

8. Nguyễn Quang Kim

9. Vũ Minh Cát

10. Hoàng Xuân Thành

11. Trịnh Minh Thụ

12. Nguyễn Chiến

13. Hoàng Thái Đại

14. Lê Thị Nga

15. Hoàng Xuân Bách

Bí thư

Phó Bí thư

UV Thường vụ

            -

            -

Uỷ viên

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

 

                        Năm 2007, 2008 có 3 Đ/c trong Đảng ủy Trường chuyển sinh hoạt Đảng đến đơn vị công tác mới: Đ/c Hoàng Xuân Bách - Đảng ủy viên (10/2007), Đ/c Đào Xuân Học - Uỷ viên Thường vụ (5/2008), Đ/c Hoàng Thái Đại - Đảng ủy viên (10/2008). Theo đề nghị của Đảng ủy Trường, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã chuẩn y bổ sung 2 Đ/c: Nguyễn Đăng Tộ, Nguyễn Trọng Tư vào Đảng ủy Trường (2/7/2008) và chuẩn y bổ sung Đ/c Nguyễn Quang Kim vào Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (26/8/2008).

 

CÁC BAN CỦA ĐẢNG UỶ

 

1. Uỷ ban kiểm tra

 

Hồ Sỹ Dự

Hoàng Xuân Thành

Nguyễn Bá Uân

Nguyễn Việt Quang

Nguyễn Đăng Thịnh

Chủ nhiệm

Phó Chủ nhiệm

Uỷ viên

            -

            -

2. Ban Tổ chức

 

Trần Vũ Hợp

Nguyễn Đăng Tộ

Lê Văn Chín

Phạm Thị Nguyệt Nga   

Đoàn Yên Thế

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

Uỷ viên

            -

    -

3. Ban Tuyên giáo

 

Vũ Minh Cát

Dương Văn Bá

Đặng Hương Giang

Trần Thị Chì

Đỗ Khắc Phương

Vũ Văn Trung

Trưởng ban

Phó Trưởng ban (đến 12/2008)

Phó Trưởng ban (từ 12/2008)

Uỷ viên

            -

            -

4. Ban Dân vận

 

Hoàng Xuân Thành

Hoàng Xuân Bách

Nguyễn Trọng Tư

Nguyễn Thị Phương Mai

Đỗ Xuân Quang

Nguyễn Thị Phương Trà

Trưởng ban

Phó Trưởng ban (đến 10/2007)

Phó Trưởng ban (từ 8/2008)

Phó Trưởng ban

Uỷ viên

            -

Văn phòng Đảng uỷ

 

Nguyễn Ngọc Oanh

           

Nguyễn Thị Hồng Vĩnh

Mai Thị Xuân

Cán bộ biệt phái phụ trách công tác VPĐU (đến 12/2007)

Phó Chánh VPĐU (từ 7/2008)

Cán bộ VPĐU (từ 11/2006 - 11/2008)

Đ/c Nguyễn Ngọc Thuật - UVTV BCS Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNTphát biểu tại Đại hội Đảng bộ Trường ĐHTL lần thứ XXV  


 

Đ/c Phạm Ngọc Quý, Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV

 


MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ XXV

(Từ tháng 12/2006 đến tháng 10/2009)

 

            - Nét mới của Đại hội lần thứ 25 của Đảng bộ Trường là lần đầu tiên trong Đại hội Đảng bộ đã chọn chủ đề làm định hướng chung cho các mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ. Chủ đề của Đại hội lần thứ XXV là: Tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, năng động và tiếp tục đổi mới thực hiện thắng lợi giai đoạn chuyển đổi chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ lợi.

            - Đảng uỷ Trường đã triển khai quán triệt Nghị quyết các Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6, 7 (Khoá X), chỉ đạo triển khai các hoạt động nhằm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động "Hai không" trong ngành Giáo dục và Đào tạo... Tiếp tục triển khai Đề án 01-ĐA/ĐU24 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên và đấu tranh chống tham nhũng quan liêu” ([1]).

            - Tháng 8/2008, Đảng uỷ ra Nghị quyết “Về việc tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Trường”. Tháng 4/2009, Đảng uỷ xây dựng Kế hoạch hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 50 năm thành lập Trường và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

            - Bắt đầu từ năm 2006 Nhà trường bước vào thực hiện Chiến lược phát triển Trưởng giai đoạn 2006 - 2010; từ năm học 2007-2008 bắt đầu triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ; từ năm 2008 - 2009 bắt đầu triển khai đào tạo ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước theo chương trình tiên tiến nhập khẩu dạy bằng Tiếng Anh... Đến năm 2008, tuyển sinh hệ đại học với 17 ngành học, trong đó có 9 ngành nâng cấp và 8 ngành mới (2).

            - Tháng 9/2009 Đảng uỷ đã tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về công tác Khoa học công nghệ (của Đảng uỷ nhiệm kỳ 23 ban hành ngày 17/1/2003), từ đó đưa ra các giải pháp bổ sung để tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết trên trong những năm tới. Trong 2 năm 2007, 2008, Trường được giao 6 đề tài cấp Nhà nước, 14 đề tài cấp Bộ, 47 đề tài cấp cơ sở. Đặc biệt, Trường được giao chủ trì chương trình trọng điểm cấp Quốc gia về Nghiên cứu đê biển với sự phối hợp của Hà Lan (3).

            - Năm 2007, khởi công xây dựng Dự án mở rộng Cơ sở 2 giai đoạn 2, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tại Hà Nội đang triển khai Dự án A45 KTX 11 tầng. Quy hoạch chi tiết Dự án Mở rộng Trường tại Chương Mỹ và kế hoạch triển khai giai đoạn 1 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt (4).

            - Nét nổi bật trong công tác tổ chức và cán bộ là: Đảng ủy đã xây dựng "Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2006-2010". Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) và Đề án 3/ĐA-ĐU24 về "Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, đủ năng lực để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủy lợi" . Đã xây dựng "Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Thuỷ lợi". Đã thành lập mới 3 viện, 2 khoa, 1 trung tâm; đổi tên 7 khoa, 1 ban; sắp xếp tổ chức lại các bộ môn cho phù hợp với chức năng và yêu cầu nhiệm vụ theo chiến lược phát triển của Trường.

            - Tháng 12/2007 có 4 cán bộ giảng dạy của Trường được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Phó giáo sư. Tháng 11/2008 có 8 cán bộ giảng dạy của Trường được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

- Tháng 4/2007 Đ/c Đào Xuân Học, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường được Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tháng 6/2008 Đ/c Nguyễn Quang Kim, Đảng ủy viên Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường được Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi. Tháng 10/2008 Đ/c Trịnh Minh Thụ, Đảng uỷ viên Trường được Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi.

            - Công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai Đề án "Đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ Đảng trong Nhà trường". Từ tháng 1/2007 đến tháng 10/2009 đã mở 5 lớp nâng cao nhận thức về Đảng cho 467 quần chúng ưu tú, 5 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 161 đ/c; đã kết nạp được 167 đảng viên mới trong đó có 108 sinh viên.

            - Đảng ủy đã quyết định sắp xếp, điều chỉnh và thành lập mới một số chi bộ cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới. Tháng 4/2009 Đảng ủy quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thuỷ lợi trực thuộc Đảng bộ Trường. Năm 2007, 2008 đã tiến hành kiểm tra và giải quyết dứt điểm 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, Đảng ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra để kiểm tra 9 đơn vị (4 ở Hà Nội và 5 ở các cơ sở xa Trường)... Công tác Đảng vụ ở Văn phòng Đảng ủy không ngừng được củng cố và đổi mới, từng bước được tin học hóa ([2]).

            - Ngày 29/2/2008 Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Đảng bộ Trường từ nay trực thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

            - Ngày 22/4/2009 Đảng uỷ tổ chức Hội nghị cấp uỷ thông qua Báo cáo kiểm điểm đánh giá hoạt động của Đảng bộ Trường giữa nhiệm kỳ 25 và Phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ đến hết nhiệm kỳ 25.

            - Từ năm 2007 đến nay Đảng ủy đã chỉ đạo các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh Trường tổ chức và triển khai sâu rộng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức phát thanh, cổ động, pa-nô áp phích, tổ chức nói chuyện về Bác Hồ, mở chuyên mục tuyên truyền tư tưởng và tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh trên trang Web của Trường, tổ chức học tập sinh hoạt theo các nội dung tài liệu đến các cán bộ, sinh viên không phải là đảng viên, xây dựng chuẩn mực đạo đức. Trong quý 1/2008, Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức sôi nổi ở các khoa và vòng chung khảo Hội thi được tổ chức vào ngày 25/3/2008 đã gây được ấn tượng sâu sắc trong cán bộ, giáo viên và sinh viên Nhà trường. Các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm đúng mức tạo không khí vui tươi trong trường. Công đoàn Trường tham gia tích cực vào xây dựng và bổ sung Quy chế khoán quỹ lương theo Nghị định 43 của Chính phủ; đã giành giải đặc biệt toàn đoàn tại Hội diễn tiếng hát Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT (5/2008). Đội tuyển bóng đá nam sinh viên của Trường tham dự Giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2008 đã lọt vào vòng chung kết và đạt Huy chương Bạc. Công đoàn, Ban Nữ công, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh Trường được cấp trên tặng thưởng nhiều bằng khen do có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2007, 2008.

            - Năm 2007, Đảng bộ Trường được Thành ủy Hà Nội công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được tặng Bằng khen do có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng. Năm 2008 được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

([1]) Báo cáo Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ XXV của Đảng bộ Trường (4/2009)