Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi lần thứ XXIV

Thực hiện Chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2006-2020, Đảng ủy đang chỉ đạo triển khai Dự án mở rộng Trường tại Chương Mỹ trên diện tích đất 57 ha. Trường đã tổ chức thi thiết kế quy hoạch tổng thể để lựa chọn phương án hợp lý... Toàn trường đã bước đầu thực hiện điều hành công việc qua mạng và trang Website với nội dung ngày càng tốt hơn.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXIV

 

            - Ngày đại hội:               26, 27/12/2003

            - Đại biểu dự:                106 đại biểu

            - Tổng số đảng viên:       360 đ/c

            - Số Đảng bộ khoa:        4

            - Tổng Số chi bộ:           37

            - Số lượng cấp uỷ:         15 đ/c

            - Ban Thường vụ:           5 đ/c

            - Cấp công nhận:           Thành uỷ Hà Nội

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

 

1. Phạm Ngọc Quý

2. Nguyễn Ngọc Oanh

3. Đào Xuân Học

4. Nguyễn Văn Bảo

5. Hồ Sỹ Dự

6. Đỗ Văn Hứa

7. Trần Vũ Hợp

8. Vũ Minh Cát

9. Dương Thanh Lượng

10. Dương Văn Bá

11. Vũ Thanh Te

12. Nguyễn Văn Lai

13. Nguyễn Phương Mậu

14. Lê Đình Thành

15. Dương Văn Viện

Bí thư

Phó Bí thư

UV Thường vụ

Uỷ viên

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

CÁC BAN CỦA ĐẢNG UỶ

 

1. Uỷ ban kiểm tra

 

2. Ban Tổ chức

 

Hồ Sỹ Dự

Dương Thanh Lượng

Phạm Xuân Quế

Nguyễn Đăng Thịnh

Nguyễn Bá Uân

Chủ nhiệm

Phó Chủ nhiệm

Uỷ viên

            ­-

            -

Trần Vũ Hợp

Trần Văn Oong

Lê Đình Thành

Dương Văn Viện

Phan Văn Yên

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

Uỷ viên

            -

            -

3. Ban Tuyên giáo

 

4. Ban Dân vận

 

Vũ Minh Cát

Nguyễn Quốc Luật

Ngô Văn Nhung

Nguyễn Thị Phương Mai

Dương Văn Bá

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

Uỷ viên

            -

            -

Nguyễn Văn Bảo

Dương Văn Bá

Nguyễn Tuyết Loan

Đỗ Xuân Quang

Nguyễn Thị Phương Trà

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

Uỷ viên

            -

            -

Văn phòng Đảng uỷ

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Oanh

 Nguyễn Thị Minh Hải

Mai Thị Xuân

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ XXIV

 

            - Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương 7, 8, 9, 10, 12 (Khóa IX), Nghị quyết Đại hội X, mời báo cáo viên nói chuyện thời sự, báo cáo chuyên đề về Luật Giáo dục, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm...

            - Nét mới trong công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường là Đảng ủy đã tiến hành kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy khóa trước: Nghị quyết về công tác đào tạo (7/1999), Nghị quyết về công tác xây dựng cơ sở vật chất (10/1999). Từ đó đưa ra các giải pháp bổ sung để tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết trên trong những năm tới. Đã xây dựng và triển khai thực hiện 3 Đề án về các khâu công tác lớn của Đảng bộ và Nhà trường. Tháng 3/2006, Đảng ủy đã ra Nghị quyết về công tác thanh niên và sinh viên.

            - Tháng 8/2004, Đảng ủy ra Nghị quyết chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập Trường, quyết định thành lập Ban Biên tập “Kỷ yếu Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi 45 năm xây dựng và phát triển” trên cơ sở bổ sung, hoàn thiện “Kỷ yếu Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi 40 năm xây dựng và trưởng thành”.

            - Ngày 9/10/2004, Đ/c Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về thăm và làm việc với Trường.

            - Ngày 2/11/2005 Chính phủ đã ra Nghị quyết “Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020”. Trước bối cảnh đổi mới và hội nhập của đất nước, từ tháng 4/2005, Nhà trường đã bắt đầu xây dựng bản Chiến lược phát triển Nhà trường. Tại Đại hội Đảng bộ Trường tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng (ngày 12/9/2005), Đ/c Hiệu trưởng đã trình bày Báo cáo định hướng xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ lợi. Sau hơn một năm nỗ lực phấn đấu Nhà trường đã xây dựng thành công bản Chiến lược phát triển Trường Đaị học Thuỷ lợi giai đoạn 2006-2020 và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt ngày 15/6/2006. Ngày 8/8/2006 Đảng ủy Trường đã ra Nghị quyết về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủy lợi giai đoạn 2006-2020. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường, thể hiện sự nhạy bén, mạnh dạn, nhanh chóng thích nghi với cơ chế mới, đi trước một bước đón đầu sự phát triển của xã hội, nhằm đổi mới cơ bản và toàn diện chất lượng giáo dục Nhà trường theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới.

            - Điểm nổi bật của lãnh đạo công tác đào tạo là đã hoàn thiện việc xây dựng, chuyển đổi xong và đưa vào thực hiện 9 chương trình đào tạo 5 năm với 270 đơn vị học trình cho tất cả các ngành học chính quy... Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng được hệ thống 26 chương trình đào tạo theo Chiến lược phát triển 2006-2020... Tuyển sinh đại học chính quy tăng 36% (năm 2006 so với năm 2003), tuyển sinh đại học không chính quy tăng 50% và tăng thêm 10 địa điểm đào tạo mới ([1]).

            - Nét mới trong công tác xây dựng cơ sở vật là: Thực hiện Chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2006-2020, Đảng ủy đang chỉ đạo triển khai Dự án mở rộng Trường tại Chương Mỹ trên diện tích đất 57 ha. Trường đã tổ chức thi thiết kế quy hoạch tổng thể để lựa chọn phương án hợp lý... Toàn trường đã bước đầu thực hiện điều hành công việc qua mạng và trang Website với nội dung ngày càng tốt hơn (2).

            - Đã thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 23 đề tài NCKH cấp Bộ và 25 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở... Thực hiện tư vấn, thi công, giám sát hàng trăm công trình thủy lợi, thủy điện trong cả nước (3).

            - Quy hoạch cán bộ đến năm 2010 được xây dựng năm 2002 đã được bổ sung cập nhật trong năm 2004, 2005, 2006. Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của Trường được tiến hành kịp thời, đúng quy trình và có chất lượng tốt (1).

- Tháng 3/2005 Đ/c Đào Xuân Học - Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng được Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi. Tháng 8/2005, các Đ/c Lê Đình Thành - Đảng uỷ viên và Đ/c Vũ Thanh Te - Đảng uỷ viên; tháng 3/2006 Đ/c Nguyễn Quang Kim được Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi.

            - Ngày 23/10/2006 Hội đồng trường Trường Đại học Thuỷ lợi được thành lập, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát là Chủ tịch danh dự Hội đồng; Đ/c Dương Thanh Lượng - Đảng uỷ viên Trường, Trưởng khoa Quy hoạch và quản lý hệ thống công trình giữ chức Chủ tịch Hội đồng; Đ/c Trần Vũ Hợp - Đảng uỷ viên Trường, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng.

            -Trong 3 năm 2004, 2005, 2006 tổng số cán bộ giảng dạy của Trường được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận chức danh là 1 Giáo sư15 Phó giáo sư. Tháng 11/2006, GS Lê Kim Truyền được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 8 cán bộ giảng dạy của Nhà trường được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

            - Nét mới trong công tác xây dựng Đảng là Đảng bộ đã thành lập Đảng bộ bộ phận Cơ sở 2 (7/2004), Đảng ủy đã tổ chức 9 đợt đổi phát thẻ đảng viên cho 420 đảng viên, đã giới thiệu 355 đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú, đã mở 7 lớp nâng cao nhận thức về Đảng cho 670 quần chúng ưu tú, 7 lớp Bồi dưỡng đảng viên mới cho 237 đồng chí, đã kết nạp được 175 đảng viên mới, trong đó có 112 là sinh viên. Đảng ủy đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đ/c Cao Tiến Đức (Chi bộ Phòng Công tác chính trị).

            - Ngày 12/9/2005, Đảng bộ Trường đã tiến hành Đại hội đại biểu tiến tới Đại hội X của Đảng để thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ 24 và phương hướng, chương trình hành động đến hết nhiệm kỳ; Báo cáo tổng hợp các ý kiến từ Đại hội các chi bộ, các đảng bộ bộ phận vào Dự thảo các Văn kiện của Trung ương và Thành ủy Hà Nội; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV.

            - Căn cứ vào quy định của Điều lệ Đảng và tình hình thực tế của Đảng bộ, Đảng ủy Trường đã họp và thông qua bản Kế hoạch Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thuỷ lợi (15/6/2006). Theo đó Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ Trường được tiến hành vào tháng 12/2006.

            - Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh Trường đã không ngừng được củng cố về tổ chức và đã có những hoạt động và đóng góp hiệu quả để xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, góp phần giới thiệu và quảng bá “thương hiệu Đại học Thủy lợi ” đến với nhân dân Thủ đô và cả nước ([2]). Năm 2005, Công đoàn Trường được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ thưởng thi đua xuất sắc. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh Nhà trường được tặng nhiều Bằng khen của Trung ương, Thành phố và liên tục được công nhận là đơn vị trong sạch, vững mạnh.

            - Đảng bộ Trường Đại học Thuỷ lợi được Thành ủy Hà Nội công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2004 và được Thành ủy Hà Nội tặng cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm 1999-2004. Năm 2005, 2006 Đảng bộ Trường Đại học Thuỷ lợi được Thành ủy Hà Nội công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

([1]), (2), (3) Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ XXIV của Đảng bộ Trường (12/2006)