Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thủy lợi lần thứ XXIII

Nét mới trong công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng là: Tháng 12/2001 Hội Cựu chiến binh Trường được thành lập. Hoạt động của Hội bước đầu đã khẳng định được vai trò của Hội trong hệ thống chính trị của Nhà trường, đã tập hợp đoàn kết các Cựu chiến binh phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tham gia xây dựng Trường

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXIII

 

                        - Ngày đại hội:               15, 16/6/2001

                        - Số đại biểu dự:            102 đại biểu

Đ/c Phạm Hồng Giang - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT thay mặt BCS Đảng Bộ dự Đại hội

                        - Tổng số đảng viên:       357 đ/c

                        - Số Đảng bộ khoa:        4

                        - Số chi bộ:                   35

                        - Số lượng cấp uỷ:         5 đ/c

                        - Ban Thường vụ:           5 đ/c

                        - Cấp công nhận:           Thành uỷ Hà Nội

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1. Nguyễn Xuân Lược

2. Lê Kim Truyền

3. Cao Tiến Đức

4. Hà Văn Khối

5. Nguyễn Ngọc Oanh

6. Đỗ Văn Hứa

7. Đào Xuân Học

8. Phạm Ngọc Quý

9. Dương Văn Bá

10. Hồ Sỹ Dự

11. Dương Văn Tiển

12. Nguyễn Văn Bảo

13. Lê Anh Trâm

14. Dương Thanh Lượng

15. Vũ Minh Cát

Bí thư

Phó Bí thư

UV Thường vụ

            -

            -

Uỷ viên

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

CÁC BAN CỦA ĐẢNG UỶ

1. Uỷ ban kiểm tra

 

2. Ban Tổ chức

 

Nguyễn Ngọc Oanh

Hồ Sỹ Dự

Phạm Xuân Quế

Nguyễn Đăng Thịnh

Lê Văn Nghinh

Chủ nhiệm

Phó Chủ nhiệm

Uỷ viên

            -

            -

Nguyễn Xuân Lược

Trần Vũ Hợp

Dương Thanh Lượng

Bùi Văn Hức

Nguyễn Đăng Tộ

           

Trưởng ban

Phó trưởng ban

Uỷ viên

            -

            -

           

3. Ban Tuyên giáo

 

Cao Tiến Đức

Nguyễn Quốc Luật

Vũ Minh Cát

Dương Văn Bá

Nguyễn Thị Phương Mai

Trưởng ban

Phó trưởng ban

Uỷ viên

            -

            -

 

 

Văn phòng Đảng uỷ

 

Cao Tiến Đức

Nguyễn Thị Minh Hải

 

Đại hội Đảng bộ Trường ĐHTL lần thứ XXIII

Đ/c Nguyễn Ngọc Oanh, UV Thường vụ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng uỷ đọc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXIII

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHTL nhiệm kỳ XXIII

 

Sinh viên Trường ĐH Thuỷ lợi chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXIII

 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ XXIII

 

            - Trong nhiệm kỳ Đảng uỷ đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội IX xây dựng Chương trình hành động, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của các Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6, 7 (khoá IX), các Quy định 55, Quy định 19 về những điều đảng viên không được làm. Đảng uỷ đã ra hai Nghị quyết chuyên đề: Về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức (6/2002), về công tác Khoa học công nghệ (1/2003), 4 Nghị quyết chỉ đạo công tác trọng tâm và năm học, xây dựng 2 Quy chế, 9 Kế hoạch, chương trình hành động, 28 báo cáo hướng dẫn sinh hoạt chi bộ để triển khai các mặt công tác của Đảng bộ.

            - Công tác Kiểm tra Đảng được chú trọng, đã kiểm tra công tác Đảng ở 8 chi bộ, 1 Đảng bộ khoa. Trên 80% Số chi bộ duy trì sinh hoạt đều đặn, có báo cáo về Văn phòng Đảng uỷ. Kết quả phân loại đảng viên năm 2002: loại 1: 43,9%; loại 2: 54,7%; loại 3: 0,9%. Chi bộ trong sạch vững mạnh 94,4%, không có chi bộ yếu kém. Mở 6 lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho 415 học viên, kết nạp được 109 đảng viên trong đó có 81 sinh viên. Chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng là Chi bộ Công trình 4 kết nạp được 41 đảng viên ([1]).

            - Nét mới trong công tác đào tạo là: đã mở và tuyển sinh thêm 3 ngành học mới: ngành Cấp thoát nước, ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật bờ biển. Nâng cấp Ban Mác - Lênin thành Khoa Mác - Lênin; thành lập mới Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kỹ thuật bờ biển. Năm 2003, tại Cơ sở 2 đã cấp bằng kỹ sư Thuỷ lợi cho 108 sinh viên khoá đầu tiên (S1-40) ra Trường. Đào tạo Sau đại học đã tuyển mới 23 Nghiên cứu sinh, 283 học viên cao học. Năm 2001 và 2003 Nhà trường đã tổ chức 2 đợt thi tuyển công chức, tuyển được 62 công chức trẻ, trong đó có 59 giáo viên bổ sung cho các bộ môn.

            - Toàn trường đã thực hiện 6 đề tài NCKH cấp Nhà nước, 8 đề tài cấp Bộ, thực hiện tư vấn thi công, giám sát hàng trăm công trình ở các địa phương... Đã triển khai Dự án Chuyển giao công nghệ xoá đói giảm nghèo ở Bắn Kạn... Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo Trường Đại học Thuỷ lợi” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ và Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo ngành Kỹ thuật Biển” do Chính phủ Hà Lan tài trợ tiếp tục được thực hiện đúng kế hoạch và đạt chất lượng tốt. Trong nhiệm kỳ có 156 lượt cán bộ, giáo viên đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài (2).

            - Tháng 11/2002 GS Nguyễn Xuân Bảo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 8 cán bộ giảng dạy được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Trong 2 năm (2002 và 2003) tổng số cán bộ giảng dạy được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh là 7 Giáo sư 16 Phó giáo sư.

- Nét mới trong công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng là: Tháng 12/2001 Hội Cựu chiến binh Trường được thành lập. Hoạt động của Hội bước đầu đã khẳng định được vai trò của Hội trong hệ thống chính trị của Nhà trường, đã tập hợp đoàn kết các Cựu chiến binh phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tham gia xây dựng Trường .([2])

            - Công đoàn Trường đã tích cực tham gia quản lý chuyên môn, tích cực tham gia thực hiện khoán quỹ lương theo Nghị định 10 của Chính phủ... Công đoàn Trường và Ban Nữ công được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút sinh viên tham gia "Phong trào thanh niên tình nguyện" tham gia thực hiện tốt "Năm an toàn giao thông, kỷ cương, văn minh đô thị..." được Thành đoàn và Trung ương Hội tặng Bằng khen.

            - Thực hiện Chỉ thị 30-CT/TƯ ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (Khoá VIII) về phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và quản lý Nhà nước, đồng thời triển khai thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ ban hành về quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, Đảng uỷ - Ban Giám hiệu đã chỉ đạo xây dựng và ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong Trường Đại học Thuỷ lợi” (4/1999). Bản Quy chế đã cụ thể hoá phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trong các công việc cụ thể của Nhà trường góp phần phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia quản lý, xây dựng Trường và góp phần ngăn ngừa các hiện tượng mất dân chủ, tiêu cực, phiền hà trong các khâu công tác của Trường. Năm 2003, trong dịp Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, Trường Đại học Thuỷ lợi là Trường Đại học duy nhất trong khối các Trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội được Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

            - Năm 2001, 2002 Đảng bộ Trường tiếp tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

([1]), (2) Báo cáo kiểm điểm tại Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXIV (12/2003)