Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi lần thứ XI

Nét mới trong nhiệm kỳ: lần đầu tiên Nhà trường tổ chức thi quốc gia môn Chính trị cho khoá 11 và chuyên tu 7 hoàn chỉnh thêm một bước mục tiêu chính trị cho học sinh; Đã mở 1 lớp chuyên ngành Thuỷ lợi miền núi, mở 1 lớp tại chức tại Cao bằng mà đa số là người dân tộc. Kết quả học tập: khoá 12 và chuyên tu 8 thi tốt nghiệp đạt 86%. Năm học 1974-1975 có 6 tổ Lao động xã hội chủ nghĩa, 11 chiến sĩ thi đua, 21 giáo viên dạy tốt

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI

 

            - Ngày đại hội:               17/10/1974

            - Đại biểu dự:                88 đại biểu (triệu tập 89)

Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng đoàn, Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi về dự Đại hội

            - Tổng số đảng viên:       366 đ/c

            - Liên chi Đảng khoa:     4

            - Số chi bộ:                   34

            - Số lượng cấp uỷ:        15 đ/c

            - Ban Thường vụ:           5 đ/c

            - Cấp công nhận:           Thành uỷ Hà Nội

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1. Nguyễn Đình Thâu

2. Lê Thanh Tùng

3. Nguyễn Văn Cung

4. Huỳnh Thanh Hãng

5. Nguyễn Đức Khoan

6. Phạm Bồng

7. Nguyễn Cầm

8. Quách Thị Hoàng Anh

9. Nguyễn Thị Lan Phương

10. Phạm Chơn

11. Nguyễn Đức Đệ

12. Vũ Trọng Hồng

13. Trần Huy Thuyết

14. Nguyễn Tường Ninh

15. Tống Đức Khang

Bí thư

Phó Bí thư

UV Thường vụ

            -

            -

Uỷ viên

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

CÁC BAN CỦA ĐẢNG UỶ

1. Ban Tổ chức

            Nguyễn Đình Thâu

            Nguyễn Đức Đệ

 

Trưởng ban

Phó ban

2. Ban Tuyên huấn

            Lê Thanh Tùng

 

Trưởng ban

 và các Uỷ viên Tuyên huấn ở các Liên chi Đảng, Công đoàn, Đoàn TN

3. Uỷ viên kiểm tra

            Huỳnh Thanh Hãng

 

Văn phòng Đảng uỷ

            Hoàng Xuân Ánh

            Lê Minh Hoài

 

Cán bộ VPĐU

            -

 

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ XI

 

            - Ngày 20/1/1975 Thường vụ Đảng uỷ họp với các Bí thư Liên chi Đảng, Bí thư chi bộ, Thường vụ Đoàn Thanh niên bàn tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đảng: tổ chức mít tinh vào chiều 1/2/1975, phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đảng.

            - Ngày 21/2/1975 Thường vụ Đảng uỷ họp thông qua chủ trương đưa sinh viên đi phục vụ sản xuất theo tinh thần Chỉ thị 222 TTg của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Phục vụ hoàn chỉnh Thuỷ nông ở 8 tỉnh, khảo sát địa hình một số công trình Thuỷ lợi ở 5 tỉnh, phục vụ sản xuất kết hợp thực tập tại Đập Đáy.

            - Trong nhiệm kỳ Đảng bộ Trường đã tổ chức học tập và quán triệt nhiều Nghị quyết lớn của Đảng như các Nghị quyết 22, 23, 24 của Trung ương Đảng, Chỉ thị 192 của Ban Bí thư, Nghị quyết 228 của Bộ Chính trị. Đảng bộ đã tổ chức: học tập Nghị quyết 23 kết hợp với phân loại năm học 1974-1975, có 19 chi bộ tích cực chiếm 48,57%; 22 chi bộ trung bình chiếm 51,42%. Số đảng viên tích cực chiếm 60,33%, trung bình chiếm 39,67%. Mở lớp bồi dưỡng cơ sở Đảng cho 52 đảng viên mới và đảng viên yếu kém đã kết nạp được 3 đảng viên mới ([1]).

            - Năm học 1974-1975 là năm học mà công tác xây dựng Đảng được tiến hành liên tục trong Đảng bộ đã giúp cho Đảng bộ vững bước tiến lên, phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng trong Trường. Nhờ đó việc quán triệt và thực hiện nguyên lý phương châm giáo dục của Đảng, thực hiện Chỉ thị 222 TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đi vào chiều sâu, theo chiều hướng tốt và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi (2).

            - Nét mới trong nhiệm kỳ: lần đầu tiên Nhà trường tổ chức thi quốc gia môn Chính trị cho khoá 11 và chuyên tu 7 hoàn chỉnh thêm một bước mục tiêu chính trị cho học sinh; Đã mở 1 lớp chuyên ngành Thuỷ lợi miền núi, mở 1 lớp tại chức tại Cao bằng mà đa số là người dân tộc. Kết quả học tập: khoá 12 và chuyên tu 8 thi tốt nghiệp đạt 86%. Năm học 1974-1975 có 6 tổ Lao động xã hội chủ nghĩa, 11 chiến sĩ thi đua, 21 giáo viên dạy tốt (3).

            - Năm 1974, Đ/c Nguyễn Văn Cung - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy được Bộ Thủy lợi bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi. Tháng 4/1975, Đ/c Nguyễn Văn Cung được bầu là Đại biểu Quốc hội Khóa V.

            - Trong nhiệm kỳ các Đ/c Đảng uỷ viên Trường được Bộ Thuỷ lợi cử đi công tác B: Đ/c Tống Đức Khang (12/1974); các đ/c Trần Huy Thuyết, Nguyễn Đức Đệ (5/1975).

            - Tháng 5/1975, Đ/c Nguyễn Cầm - Đảng uỷ viên được Bộ Thuỷ lợi bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi.

            - Công tác Nghiên cứu khoa học: đã nghiên cứu phân lũ sông Hồng vào sông Đáy nghiên cứu cải tạo lòng sông Đáy, thuỷ lực sông Hồng và sông Thái Bình, thiết kế một số công trình Thuỷ điện và Trạm bơm...

 

([1]), (2), (3) Báo cáo của Ban Chấp hành trước Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XII