Thủ tục hoãn thi

Để thuận lợi cho các sinh viên hoàn thiện thủ tục hoãn thi, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng đưa ra các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Phòng tiếp nhận hồ sơ

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (P104-A1)

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày mà môn thi được tổ chức

3. Thời gian giải quyết

Sau khi kết thúc đợt thi 10 ngày.

4. Đối tượng

Sinh viên đủ điều kiện dự thi môn học mà sinh viên đã đăng ký học.

5. Điều kiện

 

Sinh viên hoãn thi môn học phải có:

+ hoặc giấy xác nhận của các cơ sở y tế (nếu ốm đau bênh tật…)

+ hoặc các giấy minh chứng cho việc hoãn thi môn học (tham dự thi Olympic, thể thao…).

6. Thực hiện

 

B1: Sinh viên lấy đơn từ theo file đính kèm phía dưới thông báo này hoặc viết theo mẫu.

B2:  Xin xác nhận của Khoa quản lý sinh viên.

B3: Nộp đơn hoãn thi cùng các giấy tờ minh chứng (giấy xác nhận của cơ sở y tế, các giấy xét

nghiệm,…) cho việc hoãn thi về Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng (P104-A1).

7. Lưu ý

 

- Sinh viên lấy mẫu đơn theo file đính kèm phía dưới thông báo hoặc làm đơn theo mẫu có

xác nhận của khoa quản lý sinh viên.

- Đơn hoãn thi có thể nhờ người thân, bạn, cố vấn học tập… nộp về Phòng Khảo thí và kiểm

định chất lượng (P104-A1).