Lịch phúc tra giai đoạn 1, học kỳ II năm học 2018-2019 cho tất cả các khóa (trừ K60)

Trong 2 ngày : 6 và 7/5/2019, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng sẽ nhận đơn phúc tra bài thi giai đoạn 1, học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên tất cả các khóa (trừ K60)

 Đơn phúc tra các em lấy trực tiếp tại Phòng Khảo thí và KĐCL (104-A1) hoặc in từ file đính kèm.

Đề nghị các em sinh viên lưu ý.