Kết quả phúc tra học kỳ hè, năm học 2017-2018

Phòng Khảo thí và KĐCL xin gửi tới các em sinh viên kết quả phúc tra học kỳ hè, năm học 2017-2018.

Những sinh viên không có tên trong danh sách dưới đây có điểm thi sau phúc tra không thay đổi so với điểm chấm lần đầu. 

STT MÔN TÊN SINH VIÊN LỚP MSV ĐIỂM CŨ ĐIỂM MỚI
1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nguyễn Văn Tùng 57TH4 1551060543 7,5 7,0
2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Hoàng Quốc Toản 58TH4 1651060924 6,5 6,3
3 Hóa đại cương I Nguyễn Xuân Đông 57TĐ-BĐ 1551151394 6,0 6,5
4 Hóa đại cương I Hoàng Thị An 57V1 1551032395 6,0 6,5
5 Đường lối cách mạng ĐCSVN Trần Thế Trung 59KTĐ3 1751121034 3,0 3,5
6 Đường lối cách mạng ĐCSVN Nguyễn Văn Thuận 56KTĐ-HTĐ 1451120975 5,5 6,0
7 Kinh tế lượng I Nguyễn Thành Đức 57K-PT 1554011920 5,5 6,0
8 Máy nâng Nguyễn Văn Long 56M1 1451053520 2,5 3,0
9 Địa kỹ thuật Phạm Thị Hiền 56B-QL 1451083146 8,5 8,0
10 Vật liệu xây dựng Nguyễn Văn Sáng 55B1 1351081703 3,5 4,0
11 Vật liệu xây dựng Đào Hồng Ngọc 55C-ĐKT 1251010557 5,0 5,5
12 Giải tích hàm một biến Trương Thị Ngọc Huyền 56QLXD1 1451140510 7,5 8,0