Kết quả phúc tra giai đoạn 1, kỳ 2 năm học 2017-2018 (K56,57,58)

Phòng Khảo thí và KĐCL xin gửi tới các em sinh viên khóa 56,57,58 kết quả phúc tra giai đoạn 1, kỳ 2 năm học 2017-2018 Những sinh viên không có tên trong danh sách có điểm thi sau phúc tra không thay đổi.
STT MÔN TÊN SINH VIÊN LỚP       MSV ĐIỂM CŨ ĐIỂM MỚI
1 Đường lối cách mạng của Đảng Công Sản Việt Nam Đặng Quốc Đạt 58QLXD2 1651141819 3,0 3,5
Lê Văn Sơn 58CXD1 1651040437 1,0  1,5
2 Nhập môn xác suất thống kê Lê Văn Mạnh 58KTH 1651180693 8,0 8,5
3 Sinh thái môi trường ứng dụng Nguyễn Phương Vân 57MT1 1551092285 4,6 6,6
Dương Thị Thắm 57MT2 1551092458 7,0 7,5
4 Thiết kế kiểm soát chất thải rắn Nguyễn Thị Tình 56MT2 1451090959 6,8 7,3
Vũ Đạt 56MT2 1451090717 6,1 6,8
Đỗ Bích Huyền 56MT1 1451090694 7,0 7,7
5 Kỹ thuật tưới hiện đại Phạm Thị Mến 56NTK 1451021274 2,5 3,0
6 Thị trường tài chính  Nguyễn Thị Thanh Phương 58KT3 1654031508 8,0 8,5
Phạm Thị Việt Hà 58KT1 1654031160 6,0 6,5
7 Nguyên lý kế toán Phạm Thị Ngọc 58QLXD1 1651141441 6,3 6,5
8 Tài chính doanh nghiệp Hoàng Đức Thắng 58KT4 1654031577 2,8 3,0
9 Cơ sở thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp Ngô Thị Hiền Trang 56CXD1 1451040103 4,0 4,5
10 Kết cấu bê tông cốt thép Phạm Quỳnh Trâm 57H 1551101304 6,0 7,5
11 Đập và hồ chứa Nguyễn Đức Chiều 56CTL3 1451012116 4,0 4,5
12 Công trình trên hệ thống thủy lợi Vũ Văn Hòa 56CTL4 1451012491 1,0 3,5
13 Cơ học đất Nguyễn Tùng Dương 57GT Đ2 1551130168 7,5 8,5
14 Trắc địa Nguyễn Minh Phú 55CT1 1351111538 1,5 2,0
Ma Khánh Tùng 58C3 1651010591 1,0 4,0
15 Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ Phan Văn Chinh 58TĐ-BĐ 1651150890 4,0 4,1
16 Đo đạc và quan trắc biển Lê Đức Trung Hiếu 57B 1551082215 6,0 6,5
17 Kinh tế vi mô 2 Trương Thị Hà Lan 57K PT 1554011723 6,0 6,5
Nguyễn Thị Hằng 57K QT 1554011714 6,3 7,3
Đinh Thị Năm 57K QT 1554012062 6,5 7,5
Nguyễn Văn Khiêm 57K PT 1554012123 3,5 4,0
Đặng Ngọc Anh  57K PT 1554011793 3,0 3,5
Nguyễn Hoàng Hiệp 57K QT 1554011830 3,0 4,0
Bùi Thị Tuyết Mai 57K PT 1554011783 6,5 7,0
Trần Anh Quang 57K QT 1554012188 5,5 6,5
Lưu Thị Hà 57K PT 1554012226 2,0 2,5
Phạm Huy Khánh 57K QT 1554012103 4,5 5,5