Thư ngỏ gửi tới các anh chị Cựu sinh viên

Ngày 30/6/2018, Đại hội Đại biểu Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức thành công rực rỡ tại Hội trường T45- Trường Đại học Thủy lợi.

Hy vọng trong thời gian tới, trên hành trình phát triển không ngừng vì sự nghiệp giáo dục của đất nước và của ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, vì sự lớn mạnh của mạng lưới Cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, Hội hy vọng sẽ luôn nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ, giúp đỡ của các anh chị cựu nghiên cứu sinh, cựu học viên cao học, cựu sinh viên (gọi chung là Cựu sinh viên). Đây sẽ là cơ hội để khẳng định bề dày truyền thống lâu đời của Trường Đại học Thủy lợi với 60 năm xây dựng và phát triển, sự gắn kết, lan tỏa giữa các thế hệ Cựu sinh viên trên khắp mọi miền.

Chi tiết: tại đây