Thư của Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội cựu sinh viên Trường Đại học Thuỷ Lợi

Thư của Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội cựu sinh viên Trường Đại học Thuỷ Lợi kêu gọi các anh, chị Cựu sinh viên ủng hộ sách và tài liệu chuyên ngành, đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ sinh viên của Trường và cũng là một tiêu chí quan trọng trong kiểm định và đánh giá xếp hạng Trường.

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2007

 
Các anh, chị Cựu sinh viên thân mến!
Trường Đại học Thủy lợi liên tục phát triển và trưởng thành trong gần nửa thế kỉ qua, xứng đáng là niềm tự hào cho tất cả những ai đã từng học tập, nghiên cứu và công tác tại Trường. Nhiều năm qua, cựu sinh viên đã có những đóng góp rất thiết thực trong việc xây dựng và phát triển Trường. Ngày 18 tháng 11 Năm 2006, Nhà trường đã long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu Cựu sinh viên để lắng nghe những đóng góp quý báu của các đại biểu đại diện cho 20.000 cựu sinh viên về Chiến lược phát triển trường Đại học Thủy lợi giai đoạn 2006 – 2020. Các đại biểu dự Hội nghị đã phấn khởi, đồng tình và ủng hộ Chiến lược phát triển của Trường, đồng thời bày tỏ nguyện vọng mong muốn được tham gia đóng góp vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của Nhà trường.
Thưa các anh, chị!  
Hiện nay, Nhà trường đang triển khai việc mua sách giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ công tác biên soạn bài giảng của 18 chương trình đào tạo nâng cấp và đổi mới ở bậc đại học và sau đại học. Theo số liệu thống kê của Văn phòng Ban chiến lược và Thư viện Trường, tổng số sách và tài liệu tham khảo cần mua là 1235 cuốn. Nhà trường và Hội Cựu sinh viên kêu gọi các anh, chị Cựu sinh viên ủng hộ sách và tài liệu chuyên ngành, đây là  hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ sinh viên của Trường và cũng là một tiêu chí quan trọng trong kiểm định và đánh giá xếp hạng Trường.
Nhà trường và Hội cựu sinh viên mong các anh, chị cùng tham gia sự nghiệp đào tạo của Trường  bằng việc mua sách giáo trình và tài liệu chuyên ngành dưới hình thức:  
1.       Ủng hộ tiền để mua sách tặng Trường dưới danh nghĩa cá nhân, tập thể (theo danh sách nhập khẩu sách của Công ty: XUNHASABA)
2.       Giới thiệu và tạo điều kiện để Nhà trường tiếp xúc làm việc với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước giúp ủng hộ sách.
 Mọi trao đổi chi tiết xin liên hệ đến địa chỉ :
- Văn phòng Ban chiến lược ( Điện thoại : 084.04. 8521437; Email:  xdcl@wru.edu.vn)
- Trung tâm Thư viện ĐHTL (Điện thoại : 084.04. 5640068; Email:  trantp@wru.edu.vn)
 
Văn phòng Ban chiến lược và Trung tâm Thư viện là đơn vị được Nhà trường giao nhiệm vụ:
1. Ghi danh, in mầu và đính vào trang đầu của mỗi cuốn sách hay tài liệu chuyên ngành tên đơn vị hoặc cá nhân ủng hộ, đồng thời lập sổ vàng để lưu giữ ở phòng Truyền thống.
2. Cung cấp danh mục sách giáo trình và tài liệu tham khảo của 18 ngành đào tạo trong Trường, danh sách nhập khẩu sách của Công ty XUNHASABA đến các đơn vị, cá nhân và tiếp nhận các hình thức ủng hộ Trường.
 
Cán bộ, giảng viên và sinh viên sẽ luôn coi những cuốn sách ủng hộ này là hình ảnh đẹp trong truyền thống của Nhà trường, của Hội. Hơn thế nữa, trong giai đoạn này những cuốn sách ủng hộ sẽ hỗ trợ Trường thực hiện thành công Chiến lược đổi mới đào tạo.
     
Xin chân thành cảm ơn và gửi lời chào trân trọng.Vũ Mão
Chủ tịch Hội cựu sinh viên
 
 

GS.TS  Đào Xuân Học
Hiệu trưởng Trường 
Đại học Thủy lợi