Thành lập chi hội cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Lâm Đồng

Ngày 22/12/2018, Trường Đại học Thủy lợi đã trao quyết định thành lập chi hội cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Lâm Đồng. Chi hội có trên 100 thành viên, Ban chấp hành gồm 10 thành viên

Bích Việt

Theo Truyền hình Thành phố Đà Lạt