Lớp 39C1 kỷ niệm 20 năm ngày tựu trường

Ngày 29/10/2017 vừa qua, tập thể lớp 39C1 đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày tựu trường (1997-2017). Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kỷ niệm.

Nhà trường mong muốn các hội lớp, hội khóa thông tin về các hoạt động kết nối gửi thông tin về qua các kênh thông tin sau:

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên - Trường Đại học Thủy lợi

Số 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 024.35639577

email: p7@tlu.edu.vn hoặc daihocthuyloivietnam@gmail.com

Thông tin về các cựu sinh viên, rất mong được nhận qua đây

Group cựu sinh viên: https://www.facebook.com/groups/cuusinhviendhtl/

Biên tập: Bình Dương