Khóa 9 kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường

50 năm tựu trường (1967 - 2017) của Khóa 9 Trường Đại học Thủy lợi được diễn ra vào ngày 29/10/2017 vừa qua.

Nhà trường mong muốn các hội lớp, hội khóa thông tin về các hoạt động kết nối gửi thông tin về qua các kênh thông tin sau:

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên - Trường Đại học Thủy lợi

Số 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 024.35639577

email: p7@tlu.edu.vn hoặc daihocthuyloivietnam@gmail.com

Thông tin về các cựu sinh viên, rất mong được nhận qua đây

Group cựu sinh viên: https://www.facebook.com/groups/cuusinhviendhtl/

Biên tập: Bình Dương