Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Kế hoạch "Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017"

1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên chính quy, tốt nghiệp văn bằng thứ nhất trình độ đại học của năm 2017 theo từng ngành đào tạo (bao gồm: sinh viên K54 khối kỹ thuật; K55 khối kinh tế và các khóa trước tốt nghiệp năm 2017)

Tiến hành khảo sát sinh viên tốt nghiệp (theo mẫu) dưới các hình thức khác nhau: qua email, các trang mạng xã hội, tin nhắn đa phương tiện, khảo sát trực tiếp, bưu điện… Mẫu xác nhận online: .

Chi tiết xem tại đây