Cựu sinh viên lớp 22C1 - Shark Nguyễn Thanh Việt: Tiết lộ bí quyết tư duy khác biệt tạo thành công

Là nhà đầu tư khách mời của Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 2, Shark Nguyễn Thanh Việt sinh năm 1963 tại Hương Sơn - Hà Tĩnh là cựu sinh viên lớp 22C1 - Khoa Công trình - Trường Đại học Thủy lợi. Tốt nghiệp năm 1985, Shark Việt đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo và hiện ông đang là Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng và Giao thông. Ông nổi tiếng với câu nói “Sản phẩm Việt Nam đến đâu thì biên giới Việt Nam đến đấy”