Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2013-2014

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 

Số: 826/KH-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

            Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 

Theo kế hoạch năm học, lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 05/9/2013 (Cơ sở 2, Viện ĐT & KHƯD miền Trung có kế hoạch riêng). Đây là công việc quan trọng khởi đầu cho năm học mới và là ngày hội của toàn thể Thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và sinh viên, Nhà trường lên kế hoạch và phân công cụ thể như sau:

1. Thời gian khai giảng:     Buổi sáng, từ 9h00 ngày 05/9/2013 (thứ Năm)

2. Địa điểm:                         Hội trường T45

3. Thành phần:

            - Khách mời;

- Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường;

- Công đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh;

- Trưởng và Phó các Phòng, Khoa, Trung tâm, Công ty, Viện;

- Toàn thể các Thầy cô giáo, Cán bộ CNV Nhà trường;

- Bí thư & Phó bí thư các Liên chi; Lớp trưởng các lớp; Bí thư các Chi đoàn trong toàn trường;

- Toàn thể sinh viên khóa 55 hệ đại học chính quy.

4. Quy định về trang phục:

- Đối với cán bộ, giảng viên, CNV: Nam mặc áo sáng màu, thắt cà vạt; Nữ mặc áo dài truyền thống.

- Đối với sinh viên: mặc áo sáng màu (khuyến khích nữ sinh mặc áo dài truyền thống)

5. Phân công chuẩn bị và thực hiện:

- Phòng Hành chính Tổng hợp: Chuẩn bị thư của Chủ tịch nước, diễn văn Khai giảng của Hiệu trưởng; Danh sách khách mời, in và gửi giấy mời; đăng lịch; Chuẩn bị chương trình và dẫn chương trình buổi lễ; Dự trù kinh phí đón, tiếp khách; Đón tiếp đại biểu, lấy danh sách đại biểu; Bố trí nước phục vụ khai giảng và hoa trang trí bàn đại biểu; khăn trải bàn (màu đỏ); Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo kế hoạch.

- Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên: Trang trí khánh tiết ngày khai giảng tại HT-T45; Quyết định thành lập các lớp K55 hệ chính quy; Chuẩn bị danh sách, quyết định, giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên K55 đạt điểm cao; Phối hợp với các khoa thông báo sinh viên đi dự đúng thành phần; Chịu trách nhiệm về âm thanh, ánh sáng phục vụ buổi lễ; Phối hợp chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng ngày khai giảng; Hoa tặng đội văn nghệ và sinh viên được khen thưởng; Liên hệ mời và đón tiếp Đài truyền hình, báo chí về đưa tin ngày khai giảng; Chuẩn bị trống Khai giảng. Duyệt bài phát biểu của sinh viên Thủ khoa K55; Bố trí LHS tặng hoa nhà trường.

- Phòng Đào tạo ĐH & SĐH: Chuẩn bị báo cáo kết quả tuyển sinh 2013.

- Phòng Tài vụ: Lập dự trù kinh phí trình BGH duyệt, thực hiện theo dự toán được duyệt.

- Phòng Thiết bị & Đầu tư: Bố trí 2 màn hình lớn tại sảnh T45 để đảm bảo truyền hình trực tiếp Lễ khai giảng.

- Phòng Quản trị: Bố trí 2 dãy bàn đầu Hội trường và 2 bàn tiếp đón đại biểu ngoài cửa HT-T45, chuẩn bị đủ ghế (tổng cộng khoảng 1300 ghế) trong Hội trường T45 và ghế Xuân hòa (khoảng 200 ghế) tại tiền sảnh T45; Vệ sinh khu vực trường, đặc biệt là khu vực sân vườn nhà hành chính, xung quanh T45 và cổng chính, khu WC sau sân khấu HT T45 và sảnh T45; Đảm bảo điện trong ngày khai giảng; Bố trí tổ giảng đường trực để phục vụ học bù theo lịch.

- Trung tâm quản lý nội trú: Tổ chức vệ sinh sạch sẽ khu Ký túc xá, đôn đốc sinh viên nội trú đi dự lễ khai giảng đầy đủ, đúng giờ và đúng thành phần. Chỉ đạo Công ty bảo vệ AZ: Hướng dẫn và bố trí chỗ đỗ xe ô tô của khách về dự lễ khai giảng; Đảm bảo trật tự an ninh trong toàn bộ khu vực trường.

- Trạm y tế: Chuẩn bị thuốc và trực y tế ngày khai giảng tại phòng làm việc.

- Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên: Lên kế hoạch, triển khai chương trình văn nghệ chào mừng khai giảng; Tổ chức các hoạt động văn thể chào mừng; Chỉ đạo và bố trí 10 sinh viên tình nguyện hỗ trợ Ban tổ chức.

- Ban văn thể (Ô.Khải): Cùng với Đoàn Thanh niên lên kế hoạch, triển khai chương trình văn nghệ chào mừng khai giảng (thời gian biểu diễn 30 phút).

- Các Khoa: Thông báo tới giảng viên và sinh viên trong khoa đi dự đầy đủ và đúng thành phần.

6. Điều chỉnh lịch học:

Nhà trường kính mời tất cả các Thầy, Cô giáo và đại diện các lớp trong toàn trường đến dự buổi khai giảng năm học mới, vì vậy các lớp học tại trường vào buổi sáng thứ Năm ngày 05/9/2013 sẽ nghỉ học và kế hoạch học bù chi tiết sẽ được Phòng Đào tạo ĐH&SĐH đưa vào Thời khóa biểu chi tiết và thông báo sau (Các Khoa báo cho các Thầy, Cô giáo và báo cho các lớp)

            Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai theo kế hoạch đã được phân công ở trên./.

 

 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- ĐU, BGH, HĐT (để b/c)                                                                                                  

- CĐ, ĐTN, HSV, Ban văn thể, Hội CCB;                                                                      

- Các đơn vị trong toàn trường;                                                                (Đã ký)

- Các lớp trong toàn trường;

- Lưu VT.

                                                                                                       GS.TS Nguyễn Quang Kim