Cơ sở 2 - Đại học Thủy lợi

Chức năng: Cơ sở 2 là cơ sở đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực Thuỷ lợi, Thủy điện, Nông nghiệp, Khí tượng, Thuỷ văn, Biển, Tài nguyên, Môi trường, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, Cơ khí, Điện, Công nghệ thông tin, Kinh tế - quản lý và các ngành kinh tế quốc dân khác để phục vụ cho phát triển của đất nước nói chung và của vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam,Vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

VP: - Số 2 Trường Sa - Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 083.8400532 – Fax: 083. 8400542

- Thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương – ĐT: 0650.3833489

        Email: cs2@tlu.edu.vn

       Website: http://tlus.edu.vn/ 

1. Ban Tổ chức - Hành chính – Quản trị

VP: Số 2 Trường Sa – Q. Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 083.8403460

2. Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

VP: Số 2 Trường Sa – Q. Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 083.5140608

3. Ban Tài vụ

VP: Số 2 Trường Sa – Q. Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 083.8405772

4. Ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

VP: Số 2 Trường Sa – Q. Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 083.8408117

5. Trung tâm Thông tin – Thư viện

VP: Số 2 Trường Sa – Q. Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 083.8408120

6. Bộ môn Khoa học cơ bản

7. Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước và Môi trường

8. Bộ môn Kỹ thuật công trình