Thư mời Dự Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Thủy lợi (1959 – 2014)

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủy lợi trân trọng kính mời các đại biểu và toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên đã và đang công tác ở Trường; Cựu sinh viên các khóa về dự Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.

THƯ MỜI

Dự Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Thủy lợi (1959 – 2014)

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủy lợi trân trọng kính mời các đại biểu và toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên đã và đang công tác ở Trường; Cựu sinh viên các khóa về dự Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.

Các hoạt động diễn ra nhân dịp lễ kỷ niệm:

1. Hội diễn văn nghệ

            - Từ 8/11 – 10/11/2014, HT T45: Tổng duyệt

            - 19:30 (13/11/2014), HT T45: Hội diễn văn nghệ chào mừng 55 năm thành lập Trường

2. Hội nghị khoa học thường niên năm 2014 (ngày 17/11/2014)

            - 7:30 – 9:10, HT T35: Phiên toàn thể

            - 9:15 – 17:00: Phiên báo cáo (tại 5 room nhà K1; 4 Phòng Tại tầng 3 Thư viện)

3. Chương trình giao lưu "TRI ÂN NHỮNG TẤM LÒNG"- Kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ học bổng khuyến học "Lê Văn Kiểm & gia đình" và trao học bổng Lê Văn Kiểm & gia đình cho SV năm 2014: 19:00 – 22:00, HT T45 (17/11/2014)

4. Hội trại sinh viên chào mừng 55 năm thành lập trường: 20:00 (17/11/2014) – 22:00 (18/11/2014) tại Khuôn viên Trường Đại học Thủy lợi

5. Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường

           - 7:30 – 10:30, HT T45 (18/11/2014): Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường

            - 10:30 - 17g00: Các Khoa, Phòng… gặp mặt các thế hệ cán bộ, sinh viên

Nhà trường xin trân trọng thông báo và kính mời các thế hệ Thầy giáo, Cô giáo, cán bộ, viên chức và toàn thể cựu nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của Nhà trường về tham gia các hoạt động kỷ niệm và dự Lễ mitting Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Thủy lợi.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bà Trần Thị Chì - Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp (ĐT: 0912 321 635)

Email: phonghcth@wru.edu.vn

                              www.wru.edu.vn hoặc www.tlu.edu.vn

“Thông báo này thay cho giấy mời”

 

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   GS.TS Nguyễn Quang Kim