Các tổ chức, đơn vị trực thuộc Trường

 A. CÁC PHÒNG, BAN QUẢN LÝ, PHỤC VỤ

  1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chức năng: Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, phục vụ, tiếp khách của trường; Công tác tổng hợp tình hình thực hiện công tác theo kế hoạch, công tác đột xuất của các đơn vị và cá nhân giúp Ban Giám hiệu điều hành các hoạt động của trường; Công tác cải cách hành chính; Công tác thi đua, khen thưởng.

VP: P.113 nhà A1 - ĐT: 024.35640508

P200 nhà A1 - ĐT: 0243.852.2201

P203 nhà A1 - ĐT: 0243.852.4482

P204 nhà A1 - ĐT: 0243.852.1435

Email: phonghcth@tlu.edu.vn

  1. Phòng Tổ chức cán bộ

Chức năng: Công tác tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của cơ quan; Công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý; Công tác quản lý nhân sự và phát triển nhân lực; Công tác chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức; Công tác xuất nhập cảnh và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ của CBVC.

VP: P209 nhà A1 - ĐT: 0243.563.3086

P211 nhà A1 - ĐT: 0243.5656.653

P213 nhà A1 - ĐT: 0243.852.1439

Email: p2@tlu.edu.vn

  1. Phòng Đào tạo

Chức năng: Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo; Chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo; Tổ chức đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; Quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; Phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo.

VP: P130 nhà A4 - ĐT: 0243.852.1441

P132 nhà A4 - ĐT: 0243.563.8069

P134 nhà A4 - ĐT: 0243.563.1537

Email: daotao@tlu.edu.vn

Website:http://tlu.edu.vn/dao-tao

  1. Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

Chức năng: Công tác thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các loại hình và bậc đào tạo của trường; đánh giá chất lượng đào tạo; Các công tác, hoạt động để đảm bảo nâng cao chất lượng toàn diện của trường theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế; Công tác kiểm định, đánh giá chất lượng toàn diện về các mặt của trường theo các tiêu chí kiểm định trường đại học của Nhà nước.

VP: P104 nhà A1 - ĐT: 0243.564.3417

P115 nhà A1 - ĐT: 0243.564.1228

Email: phongktkdcl@tlu.edu.vn

  1. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chức năng: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ viên chức và sinh viên; Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; khánh tiết; Công tác quản lý sinh viên và công tác tư vấn cho sinh viên.

VP: P110 nhà A1 - ĐT: 0243.563.9577

P114 nhà A1 - ĐT: 0243.564.0199

P116 nhà A1 - ĐT: 0243.563.9117

P118 nhà A1 - ĐT: 0243.563.9577

Email: p7@tlu.edu.vn

Website: http://tlu.edu.vn/sinh-vien

  1. Phòng Khoa học công nghệ

Chức năng: Công tác quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng và phục vụ sản xuất; Công tác tạp chí khoa học và thông tin khoa học công nghệ.

VP: P504 nhà A1 - ĐT: 0243.564.1053

P506 nhà A1 - ĐT: 0243.853.4198

P508 nhà A1 - ĐT: 0243.563.8158

Email: kncn@tlu.edu.vn

website: http://tlu.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe

  1. Phòng Hợp tác quốc tế

Chức năng: Công tác quan hệ và hợp tác của Trường với các tổ chức, đơn vị và cá nhân nước ngoài (gọi chung là công tác hợp tác quốc tế).

VP: P103 nhà A1 - ĐT: 0243.853.3083

P105 nhà A1 - ĐT: 0243.852.1437

Fax: 0243.563.6221

Email: ico@tlu.edu.vn

Website: http://tlu.edu.vn/hop-tac-quoc-te

  1. Phòng Tài chính - Kế toán

Chức năng: Công tác kế hoạch và phát triển tài chính; Công tác kế toán và quản lý tài chính; Công tác học bổng và vay vốn của sinh viên.

VP: P215 nhà A1 - ĐT: 0243.563.4602

P217 nhà A1 - ĐT: 0243.563.1536

P219 nhà A1 - ĐT: 0243.563.3713

P221 nhà A1 - ĐT: 0243.563.9190

Email: phongtaivu@tlu.edu.vn

  1. Phòng Quản lý Quản trị - Thiết bị

Bộ phận Quản trị có Chức năng: Công tác quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng của cơ quan như đất đai, nhà cửa, đường giao thông, các công trình công cộng, trang thiết bị,…; Công tác phục vụ, đảm bảo các hoạt động của cơ quan như: điện, nước, xe,  hội trường, trang thiết bị,…

VP:P101 nhà A5 - ĐT: 043.563.5671

P102 nhà A5 - ĐT: 043.852.2819

P103 nhà A5 - ĐT: 043.563.5671

Tổ xe – ĐT: 043.563.8924

Tổ điện nước – ĐT:043.563.5671

Tổ giảng đường nhà A2 – ĐT:043.853.4194

Tổ giảng đường nhà A4 – ĐT:043.563.7814

Tổ giảng đường nhà B1 – ĐT:043.564.2518

KTX Cao học – ĐT:043.852.1446

Khu bể bơi – ĐT:043.563.4795

Email:quantri@tlu.edu.vn

Bộ phận quản lý thiết bị: Công tác quản lý các trang thiết bị, máy móc phục vụ đào tạo, nghiên cứu, phục vụ sản xuất và các hoạt động khác của trường; Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường.

VP:P104 nhà A5 - ĐT: 043.852.4727

P109 nhà A1 - ĐT: 043.852.1440

Email:tbdt@tlu.edu.vn

10. Thư viện

Chức năng: Công tác thông tin thư viện; công tác phục vụ độc giả tại thư viện; công tác cho mượn tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập đối với CBVC và sinh viên của trường.

Điện thoại liên hệ:

+ Phòng Giám đốc: 024.3564.0068

+ Phòng Nghiệp vụ: 024.3563.0971

+ Phòng TLTK và tạp chí: 024.3852.1445

Email: thuvien@tlu.edu.vn

Website: http://libtlu.edu.vn

Fanpage: Thuvien ĐHTL

11. Trung tâm nội trú

Chức năng: Công tác quản lý và phục vụ trong khu nội trú của trường gồm: Nhà ở, và các điều kiện sinh hoạt trong khu nội trú; nội quy học tập, sinh hoạt và hoạt động trong khu nội trú; bảo vệ an ninh trật tự, trông giữ xe và tài sản; dịch vụ ăn uống và căng tin theo quy định của trường; thường trực, quản lý, theo dõi công tác bảo vệ cơ quan.

VP: P203 KTX K1 - ĐT: 0243.5643058

P205 KTX K1 - ĐT: 0243.5643059

P601, P607 KTX K1, Nhà 2, Nhà 3, Nhà 5

Email: banquanly_ktx@tlu.edu.vn

        12. Trung tâm tin học

Chức năng: Công tác tin học hóa và quản trị điều hành quản lý hành chính; Nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT).

VP: Phòng trực nhà C5 - ĐT:0243.5635.915

P204 nhà C5 - ĐT: 0243.5638.072

P304 nhà C5 - ĐT: 0243.5639.879

P104 nhà A45 - ĐT: 0243.5640.706

Email: ttth@tlu.edu.vn

13. Trạm Y tế

Chức năng: Công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ viên chức và sinh viên; công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh và giữ gìn vệ sinh trong toàn trường.

VP: KTX Nhà 4 - ĐT:0243.563.2839

Email: Tramyte@tlu.edu.vn

 

B. CÁC KHOA, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

1. Công trình

VP: P402 tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 0243.852.2024

Email: vpkhoacongtrinh@tlu.edu.vn

Website: http://ce.tlu.edu.vn/

2. Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước

VP: P305-307 tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 0243.852.8026

Email: khoan@tlu.edu.vn

Website: http://kttnn.tlu.edu.vn/

3. Khoa Hóa và Môi trường

VP: P317 Tầng 3 Nhà A5

ĐT: 0243.563.0991

Email: khoamt@tlu.edu.vn

Website: http://env.tlu.edu.vn/

4. Khoa Điện - điện tử

VP: Tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 0243.852.8025

Email: VPKhoaE@tlu.edu.vn

Website: http://ee.tlu.edu.vn/

5. Khoa Cơ khí

VP: P312-314 tầng 3 Nhà A1 - ĐT: 0243.853.3082

Email: http://khoacokhi.tlu.edu.vn

Website: http://khoacokhi.tlu.edu.vn/

6. Khoa Kinh tế và quản lý

VP: Tầng 2 Nhà A5 - ĐT: 0243.852.2028

Email: KhoaK@tlu.edu.vn

Website: http://fem.tlu.edu.vn/

7. Khoa Công nghệ thông tin

VP: P206 tầng 2 Nhà C1 - ĐT: 0243.563.2211

Email: vpkcntt@tlu.edu.vn

Website: http://cse.tlu.edu.vn

8. Trung tâm Đào tạo quốc tế

VP: Tầng 1 Nhà B1 - ĐT: 0243.564.2795

Website: http://sie.tlu.edu.vn/

9. Khoa Lý luận chính trị

VP: P419, tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 0243.853.0690