Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường Đại học Thủy lợi có địa chỉ tại P401 và 413/A1

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên đơn vị: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường Đại học Thuỷ lợi.

Địa chỉ: - Phòng 401 và 413/A1

               ĐT: 04.38532745; 04.35636467

Email: vpdoan@tlu.edu.vn

2. Thông tin về cán bộ trong đơn vị

2.1. Bí thư & Phó Bí thư: 

- TS. Nguyễn Đình Trinh - Bí thư

Giảng viên Bộ môn Vật liệu xây dựng; Khoa Công trình
Email: trinhnd@tlu.edu.vn;  Tel: 0966.668.008

- Ths. Nguyễn Công Viễn - Phó Bí thư
Cán bộ chuyên trách Văn phòng Đoàn

Email: viennc@tlu.edu.vn. Tel: 0978.080.073

- Đồng chí Nguyễn Quang Lương –Phó bí thư
Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật công trình biển; Khoa Kỹ thuật Biển

Email: luongng@tlu.edu.vn. Tel: 0982.497.799 

2.2. Ban thường vụ: 

- Đồng chí Nguyễn Duy Hải- UVTV
Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất; Khoa Lý luận chính trị

Email: nguyenduyhai@tlu.edu.vn. Tel: 0949.718866
- Đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng - UVTV
Giảng viên bộ môn Kết cấu công trình; Khoa Công trình
Email: hoang.kcct@tlu.edu.vn. Tel: 0979.946567

- Đồng chí Nguyễn Duy Đông – UVTV Phó chủ tịch thường trực Hội sinh viên trường.

Email: Dongnd38@wru.vn. Tel: 0968.329645
2.3. Thường trực văn phòng Đoàn: 

- Đồng chí Lê Thị Hà Trang

Email: Tranglth@tlu.edu.vn Tel:0978699198

3. Sơ lược về quá trình phát triển

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thuỷ lợi tiền thân là Đoàn Thanh niên lao động Học Viện Thuỷ lợi - Điện lực ra đời tháng 12 năm 1959 (Ngay sau khi thành lập Học Viện), lúc đầu chỉ có gần 200 cán bộ. Trải qua gần 60 năm phát triển và trưởng thành, qua nhiều kỳ đổi tên, đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Thuỷ lợi đã trải qua 28 kỳ Đại hội. Với thời gian tuy không dài nhưng tuổi trẻ Nhà trường đã phát huy truyền thống tốt đẹp của một đơn vị Đoàn dưới mái trường Thủy lợi Anh hùng. Đoàn trường nhiều năm liên tục là cơ sở Đoàn xuất sắc của Thành Đoàn Thành phố Hà Nội. Trong gần 60năm qua Đoàn trường luôn được công nhận là Đoàn trường xuất sắc, được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao, nhiều năm liền được nhận bằng khen, cờ thi đua của Thành Đoàn TP Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với danh hiệu "Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên", “Đơn vị xuất sắc toàn diện khối Đại học, Cao đẳng”,… góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển trường Đại học Thủy lợi và Đất nước XHCN; tạo dựng nên dáng vẻ Anh hùng trong thời kỳ đổi mới của một trường Đại học. Hiện nay, với con số thường trực trên 10.000 đoàn viên đang công tác và học tập tại trường, Đoàn thanh niên trường Đại học Thuỷ lợi luôn là một trong những đơn vị có phong trào thanh niên vững mạnh của Thủ đô.

4. Chức năng, nhiệm vụ.

- Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, bổ sung nguồn đảng viên, cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Bác Hồ.

- Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

- Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.

- Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Thủy lợi là tổ chức chính trị, xã hội, có nhiệm vụ tập hợp đoàn viên thanh niên trong toàn Trường tu dưỡng đạo đức, tác phong, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học vì sự nghiệp giáo dục của Thủ đô và Đất nước, rèn luyện thân thể vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự nghiệp "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

- Gần 60 năm qua, Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Thủy lợi luôn là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ Nhà trường, là nòng cốt trong mọi hoạt động của thanh niên - sinh viên, thể hiện lòng quyết tâm của thế hệ trẻ Trường đại học Thủy Lợi trên con đường đổi mới, xây dựng và phát triển, góp phần cùng với Nhà trường thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục, thực hiện thành công chiến lược phát triển của Nhà trường, góp phần vào sự nghiệp đào tạo những kỹ sư Thủy lợi “vừa hồng, vừa chuyên”, “vừa có tâm vừa có tầm” cho đất nước.

  Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu và sự ủng hộ, phối kết hợp của các Phòng, Khoa, Ban, đơn vị trong trường, sự phối hợp hoạt động tốt giữa Đoàn trường và Hội sinh viên, công tác đoàn và phong trào sinh viên Trường Đại học Thủy lợi trong những năm qua đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

5. Cơ cấu tổ chức

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ĐU-BGH, kết hợp với tất cả các Phòng, Khoa, Ban, TT, Cty, Viện trong toàn trường.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Thủy lợi là cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội. 

- Đoàn trường bao gồm các Liên chi đoàn khoa, Liên chi đoàn Viện đào tạo Miền trung – Tây Nguyên và các Chi đoàn trực thuộc là các chi đoàn cán bộ giáo viên thuộc các phòng, ban, viện, trung tâm, công ty trong trường. (Có Liên chi đoàn khoa gồm chi đoàn giáo viên và các chi đoàn sinh viên thuộc khoa chuyên ngành).

- Để phù hợp các hoạt động của sinh viên học theo học chế tín chỉ, Đoàn trường đã thành lập các câu lạc bộ chuyên môn như: CLB Sinh viên tình nguyện, CLB tiếng Anh, CLB tin học, CLB NCKH sinh viên, CLB Thanh niên tình nguyện Vận động hiến máu nhân đạo, CLB Kỹ sư tương lai, CLB Doanh nhân tương lai, CLB Phát triển kỹ năng...

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên sinh viên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và được đặt lên hàng đầu trong mỗi hoạt động của tuổi trẻ Nhà trường. Qua các hoạt động làm cho Đoàn viên thanh niên thấy được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với Nhà trường, có thể xác định được cho mình một phương thức học tập và rèn luyện có hiệu quả.

Các hoạt động của tuổi trẻ nhà trường mang tính chất giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc thường xuyên được Đoàn trường tổ chức nhân dịp có những ngày lễ lớn như ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngày sinh nhật Bác, Giải phóng Miền nam, Giải phóng Thủ đô, Ngày Nhà Giáo Việt Nam… 

2. Nghiên cứu khoa học (NCKH)

Hàng năm (từ 1986) Đoàn trường thường xuyên phát động và tổ chức các hoạt động NCKH trong đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ và sinh viên. Đến nay nhờ có sự giúp đỡ của Phòng Khoa học công nghệ đã có 29 kỳ Hội nghị khoa học sinh viên được tổ chức thành công nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5). Từ Hội nghị lần thứ nhất với sự góp mặt của một vài báo cáo khoa học thì nay đã có hàng trăm báo cáo NCKH được trình bày hàng năm. Nhiều đề tài NCKH có chất lượng đã đạt giải cấp Bộ trong đó nhiều báo cáo đã được Hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt nam trao giải thưởng VIFOTEC, Quả cầu vàng, nhiều báo cáo đã tham dự và đạt giải cao tại các Hội nghị khoa học tuổi trẻ các trường Đại học và cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư - Thuỷ toàn quốc. Nhiều đồ án tốt nghiệp có chất lượng cao đã được lựa chọn dự thi Giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc (giải thưởng Loa thành) do Trung ương Đoàn thanh niên phối hợp với Hội xây dựng tổ chức.

Với vai trò làm công tác tuyên truyền vận động, hàng năm Đoàn trường kết hợp với Phòng Đào tạo, Phòng CTCT & QLSV, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Công nghệ thông tin, các Bộ môn để tổ chức các cuộc thi Olympic môn học cấp trường và cấp quốc gia như: Tin học, Toán, Cơ lý thuyết, Cơ kết cấu, Sức bền, Thủy lực, Cơ đất, Các môn KH Mac-Lenin ... đã thu hút hàng trăm sinh viên tham gia, đạt kết quả cao.

3. Các hoạt động văn thể

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao luôn là điểm mạnh của Đoàn trường Đại học Thuỷ lợi. Đoàn trường là đơn vị tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong trường để tổ chức các giải thể thao, văn nghệ cho cán bộ giáo viên và sinh viên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: Thành lập Đảng (3/2), Thành lập đoàn (26/3); truyền thống Hội sinh viên (9/1), Quốc tế Phụ nữ (8/3), Phụ nữ Việt Nam (20/10), Nhà giáo Việt Nam (20/11), Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12),…

Đoàn trường cũng thường xuyên bồi dưỡng các đội tuyển văn hoá văn nghệ, thể thao để tham gia biểu diễn và thi đấu các giải lớn dành cho sinh viên như: “Tiếng hát sinh viên toàn quốc” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; “Tiếng hát sinh viên trong ngành nông nghiệp” Bộ NN & PTNT; các cuộc thi Thành đoàn Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam, … tổ chức  và đã đạt được rất nhiều kết quả cao. Sinh viên Đại học Thủy lợi đã để lại ấn tượng sâu xắc trong lòng khán giả cả nước khi đội tuyển của trường đạt giải vô địch trong cuộc thi SV’96, một cuộc thi trí tuệ sôi nổi thể hiện phong cách của sinh viên, chương trình đầu tiên của Đài truyền hình Việt nam dành cho sinh viên cả nước. Ngoài ra, các hoạt động thể thao trong sinh viên cũng phát triển rất mạnh, nhằm có sức khỏe tốt để học tập tốt vì ngày mai lập nghiệp. Đội tuyển bóng đá của trường đã tham gia Giải bóng đá sinh viên Toàn quốc CUPVIETTEL đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, với kỷ lục mà chưa đội bóng sinh viên nào làm được kể cả các trường chuyên nghiệp đó là chúng ta đã giành được trọn vẹn bộ sưu tập huy chương: Vàng, Bạc, Đồng/4 lần tham gia giải (2008 á quân, 2011 vô địch, 2012 huy chương đồng, 2013 vô địch, 2014 giải nhì …).Năm 2017 đội bóng Futsal của trường lần đầu tiên tham dự giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) giành giải nhì. Những thành tích thể thao nổi bật của thầy và trò nhà trường được ghi nhận qua nhiều năm.

4. Hoạt động của các Câu lạc bộ và phong trào Thanh niên tình nguyện

Là một trong những đơn vị tham gia phong trào Thanh niên tình nguyện đầu tiên khi thanh niên Hà Nội khởi phát (từ năm 1999), đến nay phong trào SVTN đã được duy trì ở hình thức CLB sinh hoạt thường xuyên trong trường. Mùa hè Thanh niên tình nguyện hàng năm, Đoàn trường triển khai các chương trình hoạt động với các đội tình nguyện. Trong mùa tuyển sinh Đoàn trường và Hội sinh viên luôn có lực lượng tham gia công tác hỗ trợ tuyển sinh, tiếp sức mùa thi tại bến xe, nhà ga, các điểm thi; phổ cập tin học, tình nguyện tại chỗ để làm đẹp thêm hình ảnh người thanh niên tri thức trong xã hội mới nói chung và thanh niên ĐH Thuỷ lợi nói riêng.

Ngoài ra Đoàn trường còn tham gia công tác xoá đói giảm nghèo tại các địa phương, với nhiều năm hoạt động thường xuyên trên nhiều tỉnh thành, nhận được sự ưu ái và giúp đỡ của chính quyền địa phương, gây dựng hình ảnh tốt đẹp của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi trong lòng dân.

III. QUAN HỆ VỚI ĐOÀN CẤP TRÊN & CÁC ĐƠN VỊ BẠN

Đoàn Trường ĐHTL là cơ sở đoàn vững mạnh, là địa chỉ tin cậy, với cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, bên cạnh đó ĐU-BGH rất quan tâm nên được Trung ương Đoàn, Thành Đoàn tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ, là đơn vị chủ nhà đăng cai tổ chức các chương trình sự kiện, những ngày lễ lớn trong năm.

Đoàn trường đã có mối quan hệ rất tốt đẹp và thường xuyên tổ chức giao lưu với Đoàn thanh niên các trường bạn như: Đại học Y Hà Nội, ĐH Công đoàn, ĐH Văn hoá, ĐH Lao động – xã hội, ĐH Ngoại Thương, ĐH Luật, Nhạc viện Hà Nội, ĐH Mỹ thuật công nghiệp, Học viện Ngân hàng, Học viện hành chính, Đại học Giao thông vận tải, Cao đẳng Giao thông vận tải, Đại học Xây dựng …. Đoàn trường cũng đã tổ chức kết nghĩa với Đoàn thanh niên Tổng Công ty Sông Đà và Đoàn thanh niên Đoàn I - Bộ Tư lệnh Đặc công.