Công đoàn Trường Đại học Thủy lợi

Công đoàn Trường Đại học Thủy lợi là tổ chức đoàn thể hình thành trong hệ thống chính trị của Nhà trường, bao gổm: Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Công đoàn trường dưới sự chỉ đaọ thống nhất của Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi.

Công đoàn trường là công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, là thành viên của Cụm Công đoàn số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Tổ chức công đoàn gồm có Ban chấp hành Công đoàn Trường, 20 Công đoàn bộ phận và 13 Tổ công đoàn trực thuộc. Công đoàn Trường có 6 Ban phụ trách các lĩnh vực hoạt động bao gồm: Tổ chức, Tuyên giáo, Thi đua, Chuyên môn, Nữ công. Các tổ chức công đoàn hoạt động tại4 cơ sở của nhà trường là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ninh Thuận và Hưng Yên.

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Trường luôn chăm lo đến đời sống các đoàn viên công đoàn; tổ chức các buổi nói chuyện về chuyên môn, sức khỏe cho cán bộ, giảng viên; quan tâm chăm lo đến đời sống các nữ đoàn viên công đoàn và con em của cán bộ, viên chức trong toàn trường.

Công đoàn Trường phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày kỷ niệm của đất nước, của nhà trường, của ngành, hưởng ứng các đợt thi đua do Liên đoàn Lao động Thành phố phát động, tham gia các cuộc thi do Cụm công đoàn số 1 và Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức đạt nhiều thành tích cao.

Công đoàn Trường chủ động và tích cực trong tham gia công tác chuyên môn, tham gia xây dựng và giám sát, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường; thường xuyên phát động các phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào các vùng chịu thiên tai, ủng hộ biển đảo, ủng hộ quỹ Vì nạn nhân chất độc màu da cam, phong trào Hiến máu nhân đạovà các hoạt động từ thiện khác.

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Trường Đại học Thủy lợi nhiều năm liền vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, hai lần vinh dự nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.