Học bổng PostDoc tại Bỉ năm 2016

Văn phòng Liên Bang Bỉ về chính sách khoa học (The Belgium Federal Science Policy Office - BELSPO) giới thiệu chương trình học bổng PostDoc dành cho các nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia không thuộc Liên Minh Châu Âu tham gia nhóm nghiên cứu tại Bỉ trong một khoảng thời gian nhất định.

Điều kiện đăng ký:
- Có bằng tiến sĩ;
- Thời gian nhận được bằng tiến sĩ ít hơn 6 năm tính đến 01/01/2016;
- Trong vòng 36 tháng tính đến ngày 01/01/2016, không cứ trú tại Bỉ quá 12 tháng;
- Chưa tham gia các chương trình học bổng khác của BELSPO;
- Là công dân của các nước trong danh sách trao học bổng;
- Đã tham gia nghiên cứu trong nước.

Các nước được trao học bổng:
- Brazil, Nga, Ấn Đọ, Trung Quốc, Nam Phi;
- Các nước Châu Phi;
- Việt Nam

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.belspo.be/belspo/organisation/call_postdoc_en.stm