Chương trình Học bổng Thạc sỹ KOICA-SKKU, Hàn Quốc năm học 2017-2019

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông báo Chương trình Học bổng Thạc sỹ KOICA-SKKU ngành Quản lý Tài nguyên nước năm học 2017-2019 dành cho các cán bộ viên chức nhà nước như sau:

Điều kiện dự tuyển:

 • Có ít nhất 2 năm làm việc tại các trường công lập, viện nghiên cứu hoặc các cơ quan nhà nước liên quan đến ngành nước hoặc quản lý tài nguyên nước
 • Có bằng đại học thuộc các ngành liên quan đến tài nguyên nước (như công trình, kỹ thuật môi trường, nông nghiệp, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật bờ biển…)
 • Có trình độ tiếng Anh đáp ứng tiêu chuẩn
 • Có sức khỏe tốt
 • Chưa từng rút khỏi một chương trình học bổng KOICA
 • Chưa từng nhận được học bổng thạc sỹ KOICA trước đây
 •  

Trình độ và ngành đào tạo:

 • Master of Science in Engineering (Academic Degree), hoặc
 • Master of Science in Water Resources (Professional Degree), hoặc 
 • Master of Science in Environmental Engineering (Professional Degree)​
 •  

Tổng thời gian đào tạo: 24 tháng (từ tháng 8/2017-8/2019) trong đó có 17 tháng học tại trường Sungkyunkwan, Hàn Quốc

Số lượng chỉ tiêu: tổng số 2 chỉ tiêu cho Việt Nam

Thời gian đăng ký: đến hết ngày 12/4/2017

Ứng viên xem thêm thông tin chi tiết trong file đính kèm:  

KOICA-SKKU Sholarship     SKKU Application form

Hoặc liên hệ:

 • Lê Thị Thanh Huệ (Ms.)
 • Phòng Hợp tác Quốc tế - Nhà 103 Nhà A1
 • Trường Đại học Thủy Lợi
 • ĐT: 04-38533083