Chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ Tiến sĩ:

  1. Nhằm giúp NCS hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành, có kiến thức rộng về các ngành liên quan, các kiến thức có tính ứng dụng của ngành/chuyên ngành.
  2. Hỗ trợ NCS tự rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng xác định vấn đề và độc lập giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, khả năng thực hành cần thiết.
  3. Hỗ trợ NCS tự rèn luyện phương pháp nghiên nghiên cứu, phương pháp viết các bài báo cáo khoa học và phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu của mình.

II. CTĐT trình độ TS được thực hiện chủ yếu bằng tự học, tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học, coi trọng rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy sáng tạo trong phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên môn.

III. CTĐT trình độ TS gồm ba phần:

  1. Phần 1: Các HP bổ sung, .
  2. Phần 2: Các HP Tiến sĩ, các CĐTS và TLTQ.
  3. Phần 3: NC khoa học và LATS.

CTĐT trình độ TS có khối lượng và yêu cầu quy định tại các Điều 16, 17, 18, 19 và 20 của Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo tiến sĩ Trường Đại học Thủy lợi.

DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

TT

Mã số

Tên ngành/chuyên ngành đào tạo

Chương   trình

1

9440107

Cơ học vật rắn

Xem chi tiết

2

9440108

Cơ học chất lỏng và chất khí

Xem chi tiết

3

9580211

Địa kỹ thuật xây dựng

Xem chi tiết

4

9580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

Xem chi tiết

5

9580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

Xem chi tiết

6

9520320

Kỹ thuật môi trường

Xem chi tiết

7

9580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

Xem chi tiết

8

9580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Xem chi tiết

9

9440303

Môi trường đất và nước

Xem chi tiết

10

9440224

Thủy văn học

Xem chi tiết

11

9580302

Quản lý xây dựng

Xem chi tiết