Công tác sinh viên

Sinh viên là nhân vật trung tâm của nhà trường. Mọi hoạt động đều vì sinh viên, để sinh viên toàn tâm toàn ý chủ động và tự tin học tập tốt. Sinh viên phải được phát triển toàn diện về trí, đức, thể, mỹ. Sinh viên tốt nghiệp có việc làm và thích ứng với cơ chế thị trường.

>> Mục tiêu

Sinh viên là nhân vật trung tâm của nhà trường. Mọi hoạt động đều vì sinh viên, để sinh viên toàn tâm toàn ý chủ động và tự tin học tập tốt.

Sinh viên phải được phát triển toàn diện về trí, đức, thể, mỹ. Sinh viên tốt nghiệp có việc làm và thích ứng với cơ chế thị trường.

Phải thu hút được thí sinh thi vào trường ngày càng đông và chất lượng cao.

>> Giải pháp

Xây dựng được thương hiệu “Đại học Thuỷ lợi Việt Nam” là trường đạt chất lượng cao, có uy tín, có đội ngũ thầy giáo nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực. Tuyên truyền giới thiệu về trường thông qua các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và phải coi công tác sinh viên là nhiệm vụ thường xuyên của mọi thành viên trong nhà trường.

Tăng cường công tác phục vụ vì sinh viên, quan tâm, chăm lo cho sinh viên từ khi bước vào trường, thực hiện công bằng trong việc đánh giá học tập và rèn luyện của sinh viên, từng bước giải quyết chỗ ở trong ký túc xá cho sinh viên. Thành lập các trung tâm tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, nghề nghiệp, giới thiệu, tư vấn việc làm và các vấn đề xã hội khác.

Lập các Hội Cựu sinh viên Thủy lợi ở các tỉnh, vùng và tạo lập quan hệ thường xuyên phục vụ việc điều chỉnh mục tiêu chương trình đào tạo. Khuyến khích các công ty, doanh nghiệp và hội cựu sinh viên hỗ trợ cho sinh viên giỏi trong quá trình học tập và tiếp nhận sau khi ra trường.

Gây quỹ học bổng cho sinh viên, khuyến khích động viên sinh viện giỏi, đặc biệt quan tâm và có chế độ ưu đãi đối với những sinh viên nghèo vượt khó, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên phát huy tài năng.

Tạo cơ chế để sinh viên tham gia đóng góp vào công tác đào tạo, tự tổ chức, tự quản các câu lạc bộ chuyên môn, tiếng Anh, thể dục thể thao, các hoạt động học tập và rèn luyện nhằm nâng cao tính chủ động, tự tin vào khả năng bản thân của sinh viên.

Đẩy mạnh việc cải tiến phương pháp học tập của sinh viên thông qua việc cải tiến giảng dạy của giảng viên, khuyến khích đọc các tài liệu tham khảo, đặc biệt là đọc sách tiếng Anh ở thư viện và trên mạng, tự học trực tuyến (qua mạng LAN, Internet)…

Xây dựng trung tâm học liệu phục vụ học tập và nghiên cứu của sinh viên.