Chiến lược phát triển Đào tạo

Đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường Đại học Thủy lợi. Tất cả cán bộ, công nhân viên trong trường đều có trách nhiệm cho việc ăn, ở, rèn luyện, học tập và sự tiến bộ của sinh viên. Đào tạo các kỹ sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn, tin học và ngoại ngữ cao với các kỹ năng cần thiết (kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng công cụ, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống).

>> Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo các kỹ sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn, tin học và ngoại ngữ cao với các kỹ năng cần thiết (kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng công cụ, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống).

- Có năng lực tư duy, năng lực hợp tác và cạnh tranh.

- Có khả năng tự học để nâng cao trình độ suốt đời.

- Phát triển toàn diện về thể lực, trí lực, đạo đức và văn hóa.

Nhiệm vụ và giải pháp

- Đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường Đại học Thủy lợi. Tất cả cán bộ, công nhân viên trong trường đều có trách nhiệm cho việc ăn, ở, rèn luyện, học tập và sự tiến bộ của sinh viên.

- Trong trường Đại học Thủy lợi, sinh viên là nhân vật trung tâm. Mọi hoạt động đều vì sinh viên, để sinh viên toàn tâm, toàn ý, chủ động, tự tin học tập tốt, thành công và mong muốn trở lại Nhà trường để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để học tập suốt đời.

- Để làm tốt nhiệm vụ đào tạo Nhà trường cần có những người thầy tốt, cán bộ tốt, Chương trình đào tạo tốt, Kế hoạch giảng dạy tốt, Cơ sở vật chất tốt, đảm bảo cho mọi người trong nhà trường một môi trường công tác, giảng dạy và học tập thuận lợi, khang trang và hiện đại.

- Nhà trường phải không ngừng phấn đấu để trở thành:

  • Một cơ sở đào tạo nghề nghiệp, kết hợp kiến thức, trình độ cao với các kỹ năng, nội dung đào tạo thích nghi liên tục với nhu cầu của việc phát triển nền kinh tế quốc dân.
  • Một cơ sở đào tạo để sinh viên có thể tự đào tạo tiếp theo hướng ứng dụng, nghiên cứu hoặc giảng dạy.
  • Một địa chỉ của sự nghiệp đào tạo suốt đời, bằng cách mở cửa cho người lớn tuổi, sinh viên cũ có nguyện vọng được trở lại Nhà trường bồi dưỡng kiến thức, thỏa mãn hứng thú học tập để nâng cao trình độ.
  • Một đối tác tin cậy trong hợp tác quốc tế, tạo thuận lợi cho sự trao đổi cán bộ giảng dạy và sinh viên, đảm bảo việc giảng dạy tốt nhất bởi các giáo sư nổi tiếng trên thế giới. Bằng cách đó nêu cao vị thế của Nhà trường trong xã hội và trên thế giới.

Nội dung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy

Để đáp ứng được mục tiêu nói trên, trong điều kiện đất nước đang đổi mới từng ngày để theo kịp thế giới phát triển, thì chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy đối với từng Ngành, cho từng trình độ phải được xem xét, đổi mới không ngừng để tương xứng với trình độ các trường hàng đầu trên Thế giới.

Nguyên tắc chung là phải coi trọng và phát triển tư duy của người học, tăng thực hành, coi trọng đào tạo phát triển kỹ năng, tạo mọi điều kiện để người học có thể trực tiếp tiếp xúc với sách vở, thực tế, công nghệ hiện đại, thế giới phát triển. Ngoại ngữ và tin học phải được xem là những yêu cầu bắt buộc, là chìa khóa mở cửa vào thế giới khoa học hiện đại cho những người học muốn đạt trình độ cao.

Ngành nghề đào tạo

- Các ngành trọng điểm của Trường học được lựa chọn trên cơ sở những ngành truyền thống và nhu cầu bức thiết của phát triển kinh tế xã hội bao gồm: Xây dựng công trình;Thủy văn và khoa học tài nguyên nước; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật biển.

- Bên cạnh đó, để đáp ứng được yêu cầu cung cấp nhân lực đa ngành, trong kế hoạch, nhà Trường sẽ mở thêm 17 ngành mới, chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường; Phòng tránh giảm nhẹ thiên tai; Phát triển nông thôn; vật liệu; Kinh tế, quản lý và Công nghệ thông tin (xem bảng 1).

Bảng 1. Ngành nghề đào tạo trình độ đại học

STT

Đào tạo đại học

Tên ngành

Nâng cấp

Mới

Giai đoạn 1 (nâng cấp 9 ngành, mở mới 7 ngành)

1

Kỹ thuật biển

x

 

2

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

x

 

3

Thuỷ văn và khoa học tài nguyên nước

x

 

4

Công nghệ thông tin

x

 

5

Kỹ thuật công trình

x

 

6

Kỹ thuật cơ khí

x

 

7

Kỹ thuật thủy điện và năng lượng

x

 

8

Cấp thoát nước

x

 

9

Kỹ thuật tài nguyên nước

x

 

10

Kỹ thuật môi trường

 

x

11

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

x

12

Cơ sở hạ tầng và phát triển nông thôn

 

x

13

Địa kỹ thuật

 

x

14

Quản lý vận hành công trình năng lượng

 

x

15

Quản lý tài nguyên nước, đất và biển

 

x

16

Quản lý và giảm nhẹ thiên tai

 

x

Giai đoạn 2 (mở mới 7 ngành)

17

Công nghệ kiểm soát môi trường

 

x

18

Quản lý và chính sách tài nguyên thiên nhiên

 

x

19

Quản lý xây dựng

 

x

20

Kỹ thuật phần mềm máy tính

 

x

21

Kỹ thuật vật liệu

 

x

22

Khí tượng học

 

x

23

Quy hoạch vùng và cộng đồng

 

x

Giai đoạn 3 (mở mới 3 ngành)

24

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

x

25

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

x

26

Quy hoạch và quản lý sử dụng đất

 

x

 

 


- Các chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ từ 7 chương trình cũng sẽ được mở rộng lên 47 chương trình (Các nội dung chi tiết được trình bày trong báo cáo Chiến lược phát triển chi tiết).