Chiến lược Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế bình đẳng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao nội lực và đem lại nguồn thu cho nhà trường.

>> Mục tiêu

Tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới.

Hợp tác quốc tế bình đẳng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao nội lực và đem lại nguồn thu cho nhà trường.

>> Giải pháp

Đa phương hoá, đa dạng hoá loại hình hợp tác, tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế.

Đổi mới cơ chế hợp tác quốc tế, mở rộng quyền tự chủ, có cơ chế chính sách khuyến khích các đơn vị và cá nhân về hợp tác quốc tế trong khuôn khổ luật pháp.

Tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác song phương với Hà Lan, Đan Mạch, Italia xúc tiến xây dựng mối quan hệ và ký kết hợp tác với Đức, Singapo, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái Lan, Inđônêsia, Malaysia, Úc, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Lào, Campuchia… về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất và những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm và cùng có lợi.

Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ, của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng thế giới (WB) trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án, trong việc cấp học bổng cho sinh viên đến học các ngành đào tạo chương trình quốc tế của trường và tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn vốn đầu tư.

Dạy và học bằng tiếng Anh cho trong trường bằng cách sử dụng một số chương trình đào tạo, giáo trình tiên tiến, hiện đại đang được giảng dạy tại các trường Đại học nước ngoài phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam.