Thư viện

Chức năng:Công tác thông tin thư viện; công tác phục vụ độc giả tại thư viện; công tác cho mượn tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập đối với CBVC và sinh viên của trường.

Điện thoại liên hệ:

+ Phòng Giám đốc: 024.3564.0068

+ Phòng Nghiệp vụ: 024.3563.0971

+ Phòng TLTK và tạp chí: 024.3852.1445

Email: thuvien@tlu.edu.vn

Website: http://lib.tlu.edu.vn 

Fanpage: Thuvien ĐHTL