Phòng Tổ chức cán bộ

Chức năng: Công tác tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của cơ quan; Công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý; Công tác quản lý nhân sự và phát triển nhân lực; Công tác chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức; Công tác xuất nhập cảnh và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ của CBVC.

VP: P209 nhà A1 - ĐT: 043.563.3086

P211 nhà A1 - ĐT: 043.5656.653

P213 nhà A1 - ĐT: 043.852.1439

Email:p2@tlu.edu.vn