Viện Thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu

Chức năng: Nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ về thủy văn ứng dụng tài nguyên nước, tác động môi trường đối với công trình thủy lợi, thủy điện; Nghiên cứu các biện pháp phòng chống ô nhiễm nước, phòng chống bão lũ, chỉnh trị sông ngòi và bờ biển.

VP:Tầng 5, Nhà A1, Đại học Thủylợi, ĐT: 043.852.2027

Email:ihecc@gmail.com