Viện Thủy lợi và Môi trường

Chức năng: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất và cung cấp các dịch vụ liên quan đến thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước và môi trường; tham gia đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực Thủy lợi, Thủy điện, Tài nguyên nước và Môi trường.

VP:Số 2 Trường Sa – P.17, Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh, ĐT: 083.840.5342

Email:iwer@iwer.vn

1. Phòng Quản lý chất lượng và Nghiên cứu phát triển

VP:Số 2 Trường Sa – P.17, Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh

2. Trung tâm Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu

VP:Số 2 Trường Sa – P.17, Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh

3. Trung tâm Môi trường và Công nghệ nguồn nước

VP:Số 2 Trường Sa – P.17, Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh

4. Trung tâm Tư vấn kỹ thuật công trình

VP:Số 2 Trường Sa – P.17, Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh

5. Chi nhánh Viện Thủy lợi và Môi trường tại Cần Thơ

VP:620 KDC 91B, P An Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ