Viện Kỹ thuật công trình

Chức năng: Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật công trình (công trình thủy, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông).

VP:Nhà A5, Đại học Thủy lợi - ĐT: 043.564.1333

Email:ice@tlu.edu.vn

1 Trung tâm kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo

VP:P107 Nhà A5, Đại học Thủy lợi - ĐT: 043.564.3118

2 Trung tâm Tư vấn Thiết kế và đầu tư xây dựng công trình

VP: P108 Nhà A5, Đại học Thủy lợi - ĐT: 043.564.3116

3 Trung tâm Tư vấn Kiểm định và giám sát chất lượng công trình

VP: P106 Nhà A5, Đại học Thủy lợi - ĐT: 043.564.3117

4 Trung tâm Tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp

VP: Nhà A5, Đại học Thủy lợi

5 Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình giao thông

VP: Nhà A5, Đại học Thủy lợi

Trung tâm Tư vấn kỹ thuật biển và Phát triển cảng

VP: Nhà A5, Đại học Thủy lợi