Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung

Chức năng: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn, liên danh, liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế,… trong các lĩnh vực chuyên môn của Trường Đại học Thủy lợi và phục vụ sản xuất tại các địa phương nhằm thực hiện tốt phương châm: đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa học và thực hành sản xuất để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
VP: 115 Trần Phú, Phan Rang, Ninh Thuận - ĐT: 068.3823027
Email: vdtkh@tlu.edu.vn
Website: http://vienmientrung.edu.vn
1 Phòng Tổ chức Hành chính
VP:115 Trần Phú, Phan Rang, Ninh Thuận - ĐT: 068.3823.027
2 Phòng Tài chính Kế toán
VP: 115 Trần Phú, Phan Rang, Ninh Thuận - ĐT: 068.3823.028
3 Phòng Đào tạo và khoa học công nghệ
VP: 115 Trần Phú, Phan Rang, Ninh Thuận - ĐT: 068.2221.522
4 Phòng Thí nghiệm tổng hợp
VP:115 Trần Phú, Phan Rang, Ninh Thuận - ĐT: 068.3890.224
5 Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ
VP:115 Trần Phú, Phan Rang, Ninh Thuận - ĐT: 068.3823.027
6 Chi nhánh Lâm Đồng
VP: 07 Thủ Khoa Huân, TP. Đà Lạt - ĐT: 063.3822.096
7 Chi nhánh Bình Định
VP: 124 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn - ĐT: 056.3525.190
8 Chi nhánh Bình Thuận
VP: 279 Trần Quang Diệu, TP. Phan Thiết - ĐT: 062.3839849