Văn phòng Tư vấn thẩm định thiết kế và giám định chất lượng công trình

Chức năng: Nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng và triển khai công nghệ về xây dựng, địa kỹ thuật, kết cấu công trình, vật liệu xây dựng, kinh tế và kỹ thuật môi trường trong xây dựng; Tư vấn thẩm định các dự án thiết kế quy hoạch thủy lợi, giám sát chất lượng công trình; Tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và Thủy lợi; Nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực, các công trình thủy lợi, thủy điện, hướng dẫn luận văn cao học, nghiên cứu sinh trong mô hình vật lý.

VP: 112, 113 nhà A5, Đại học Thủylợi, ĐT: 043.564.3123

Email:vptv@tlu.edu.vn

1.1 Phòng thí nghiệm Thủy lực tổng hợp

VP: Tầng 1, nhà B5, Đại học Thủylợi - ĐT: 043.564.2232

1.2 Chi nhánh tại Đà Nẵng

VP:20/8 Lý Tự Trọng - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng- ĐT: 0511.388.6985