Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam – Hà lan

Chức năng:Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: Kỹ thuật tài nguyên nước, kỹ thuật xây dựng, thủy lợi, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

VP:P509-511 tầng 5 nhà A1 - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội – SĐT: 043.563.8175

Email:vinwater@tlu.edu.vn