Trung tâm Đào tạo quốc tế

VP: Tầng 1 Nhà B1 - ĐT: 043.5642795

Website: http://sie.tlu.edu.vn

1 Phòng Quản lý đào tạo quốc tế

VP: Tầng 1 Nhà B1 - ĐT: 043.564.2795

2 Bộ môn Tiếng Anh

VP: Tầng 1 Nhà B1 - ĐT: 043.564.3110

Chức năng:

+ Đào tạo ngoại ngữ cho hệ chính quy, vừa học vừa làm ở các trình độ: đại học, cao đẳng, dự bị đại học, sau đại học;

+ Tổ chức giảng dạy các lớp ngoại ngữ các trình độ A,B,C và IELTS, TOEFL, TOEIC;

+ Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các dịch vụ, hoạt động khác có liên quan thuộc lĩnh vực chuyên môn.