Khoa Kỹ thuật biển

VP: Tầng 3 Nhà C1 - ĐT: 043.563.4415

Website: http://coastal.tlu.edu.vn

1 Bộ môn Quản lý tổng hợp vùng ven biển

VP: Tầng 3 Nhà C1 - ĐT: 043.563.9880

2 Bộ môn Kỹ thuật công trình Biển

VP: Tầng 3 Nhà C1 - ĐT: 043.563.6220

Đào tạo ngành: Kỹ thuật công trình biển, gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật công trình biển; Quản lý biển và đới bờ.