Khoa Công trình

 Khoa Công trình

VP: P402 tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 043.852.2024

Email:vpkhoacongtrinh@tlu.edu.vn

Website:  http://ce.tlu.edu.vn

1 Bộ môn Thủy Công

VP: P412 tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6457

2 Bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng

VP:Tầng 4 Nhà A1 - ĐT: 043.563.6455

Bộ môn Địa kỹ thuật

VP: Tầng 4 Nhà A1

Bộ môn Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

VP: Tầng 4 Nhà A1- ĐT: 043.564.3084

5 Bộ môn Công trình giao thông

VP: Tầng 4 Nhà A1- ĐT: 043.564.3085

Bộ môn Công trình Cảng và đường thủy

VP: Tầng 4 Nhà A1- ĐT: 043.564.3528

7 Bộ môn Sức bền kết cấu

VP: Tầng 4 Nhà A1- ĐT: 043.563.6433

8 Bộ môn Kết cấu Công trình

VP: Tầng 4 Nhà A1- ĐT: 043.563.6433

9 Bộ môn Vật liệu xây dựng

VP: Tầng 4 Nhà A1- ĐT: 043.563.6458

Đào tạo các ngành:

  1. Kỹ thuật công trình thủy, gồm các chuyên ngành: Công trình thủy lợi; Thủy điện và công trình năng lượng; Công trình cảng, đường thủy;
  2. Kỹ thuật công trình xây dựng, gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật công trình dân dụng và công nghiệp; Địa kỹ thuật xây dựng;
  3. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm; Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay;
  4. Công nghệ kỹ thuật xây dựng;
  5. Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Đại học Arkansas, Mỹ);
  6. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ cao đẳng).