Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2013-2014  Hit : 16727

8/22/2013 4:33:00 PM

Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2013-2014

Thông báo Về việc cung cấp dịch vụ tin nhắn SMS cho sinh viên và gia đình sinh viên  Hit : 8797

5/23/2012 2:54:00 PM

Căn cứ thỏa thuận hợp tác số 0505/TTHT/CMCSOFT ngày 8/5/2012 giữa trường Đại học Thủy lợi và Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC về việc hợp tác cung cấp và sử dụng dịch vụ tin nhắn cung cấp thông tin học tập cho sinh viên, gia đình sinh viên. Bắt ...