Ngày hội tư vấn tuyển sinh và Hội trại Thanh, thiếu niên ...

(TLU) – Thiết thực trong tháng thanh niên, Chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh và Hội trại ...

Xem chi tiết...

Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 ...

(TLU) Tốt nghiệp đại học và có được tấm bằng kỹ sư, cử nhân mới chỉ là một chặng đường học tập bước ...

Xem chi tiết...


  • WRU VIDEO