Báo cáo Tự đánh giá (Ver 3.0)

Kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học, nghiên cứu sinh...báo cáo Tự đánh giá của nhà trường phiên bản 3.0 đã được cập nhật phản hồi của các bên liên quan từ phiên bản 2.0 Kính mong mọi người đọc và đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn.