Báo cáo KĐT chính thức

Kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học, nghiên cứu sinh...báo cáo Tự đánh giá của nhà trường phiên bản chính thức. Xin trân trọng cảm ơn.