Kết quả kiểm định chính thức của AUN-QA với 2 chương trình tiên tiến

Từ ngày 19 đến 21/9/2017, đoàn đánh giá của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN University Network – gọi tắt là AUN) đã tiến hành kiểm định hai chương trình tiên tiến (CTTT) của Trường Đại học Thủy lợi, bao gồm CTTT ngành Kỹ thuật tài nguyên nước hợp tác với Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ và CTTT ngành Kỹ thuật xây dựng, hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ.

Theo chuẩn AUN-QA, phiên bản 3.0, nội dung đánh giá chương trình đào tạo được tiến hành đối với 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí thuộc các nhóm yếu tố khác nhau: đầu vào (input), quá trình (process) và đầu ra (output) theo một chu trình khép kín PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – hành động) nhằm liên tục cải tiến, nâng cao dần chất lượng đào tạo.

Trong thời gian kiểm định, đoàn đánh giá đã tiến hành gần 200 lượt phỏng vấn đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và chính các doanh nghiệp tuyển dụng, đồng thời trực tiếp khảo sát cơ sở vật chất, chương trình đào tạo của Nhà trường.

Theo đó, trường đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của AUN-QA về chuẩn chất lượng của một trường đại học. Đặc biệt, trong số các tiêu chí của AUN-QA, các hoạt động bao gồm: chuẩn đầu ra; cấu trúc và nội dung chương trình; chất lượng đội ngũ giảng viên; chất lượng nhân viên hỗ trợ; chất lượng sinh viên và hỗ trợ sinh viên; cải thiện chất lượng, chuẩn đầu ra… được đánh giá là đáp ứng cao hơn so với yêu cầu của tiêu chí. Bên cạnh đó, còn một số nội dung cần cải tiến như tăng tính thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học…

Với việc 2 CTTT được công nhận đạt chuẩn kết quả đánh giá của AUN giúp cho Nhà trường liên tục cải tiến chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý, góp phần khẳng định thương hiệu của Đại học Thủy Lợi trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời là động lực để trường chủ động và từng bước tham gia vào các bảng xếp hạng cấp trường của các hệ thống xếp hạng chất lượng uy tín của khu vực và thế giới.