Công văn 769 về mốc chuẩn của báo cáo TĐG cấp CTĐT

Kính gửi các Thầy Cô công văn 769/QLCL-KĐCLGD về các mốc chuẩn của báo cáo TĐG cấp CTĐT.

Đây là tài liệu rất cần thiết để công tác viết báo cáo TĐG cấp CTĐT thu được hiệu quả cao nhất.

Mọi thắc mắc về công văn này xin các Thầy Cô trao đổi trực tiếp với Phòng Khảo thí và KĐCL (02435641228)

Trân trọng cảm ơn các Thầy Cô.